Muuta lause menneeseen aikaan. Kirjoita verbin menneen ajan muoto aukkoon.