Ante Aikio's homepage

main

research

publications

photos

links

Publications

Research papers:

(2007). The study of Saami substrate toponyms in Finland. — Ritva Liisa Pitkänen & Janne Saarikivi (eds.), The borrowing of place-names in the Uralic languages. Onomastica Uralica 4, pp. 159–197. Debrecen / Helsinki. (PDF)

(2007). Etymological nativization of loanwords: a case study of Saami and Finnish. — Ida Toivonen & Diane Nelson (eds.), Saami Linguistics, pp. 17–52. John Benjamins. (preprint PDF)

(2007). (with Jussi Ylikoski). Suopmelaš gielaid l-kásusiid álgovuođđu sáme- ja eará fuolkegielaid čuovggas. — Jussi Ylikoski & Ante Aikio (eds.), Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 253: 11–71. (PDF)

(2007). Saamelaisajan paikannimistö Satakunnassa. — Reino Kero (ed.), Sata sana juurta: Satakunnan vanhaa paikannimistöä. Satakunta - kotiseutututkimuksia 25. Satakunnan historiallinen seura.

(2006). New and Old Samoyed Etymologies (Part II). — Finnisch-ugrische Forschungen 59: 9–34. (abstract)

(2006). On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory. — Journal de la Société Finno-Ougrienne 91: 9–55. (PDF)

(2004). An essay on substrate studies and the origin of Saami. — Irma Hyvärinen / Petri Kallio / Jarmo Korhonen (eds.), Etymologie, Entlehnungen und Entwicklungen: Festschrift für Jorma Koivulehto zum 70. Geburtstag, pp. 5–34. Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki 63. Helsinki.

(2002). New and old Samoyed etymologies. – Finnisch-Ugrische Forschungen 57: 9–57. (abstract)

(2001). (with Aslak Aikio). Heimovaelluksista jatkuvuuteen – suomalaisen väestöhistorian tutkimuksen pirstoutuminen. – Muinaistutkija 4/2001: 2–21. (PDF)

Book reviews:

(2006). Asbjørg Skåden, Ardis Ronte Eriksen & Marit Einejord (eds.), Just Qvigstads lappiske ordbok fra Ibestad, Lenvik og Ofoten – bearbeidet versjon. (Kurzrezension.) — Finnish-Ugrische Forschungen 59: 233–235.

(2006). Jurij Kusmenko (ed.), The Sami and the Scandinavians: Aspects of 2000 years of contact. (Kurzrezension.) — Finnish-Ugrische Forschungen 59: 235–236.

(2006). Ulla-Maija Kulonen, Irja Seurujärvi-Kari & Risto Pulkkinen (eds.), The Saami: a Cultural Encyclopedia. — Polar Record Vol. 42 Issue 4: 378–380.

(2005) (with Petri Kallio). Hartmuz Katz, Studien zu den älteren indoiranschen Lehnwörtern in den uralischen Sprachen. — Die Sprache Bd. 45: 212-222.

(2005). Kaisa Häkkinen, Nykysuomen etymologinen sanakirja. — SKY Journal of Linguistics 18: 393–405. (PDF)

(2004). H. P. A. Hakola: 1000 Duraljan Etyma. (Kurzrezension) — Finnisch-Ugrische Forschungen 58: 456–457.

(2003). Angela Marcantonio, The Uralic Language Family: Facts, Myths and Statistics. — Word - Journal of the International Linguistic Association 3/2003: 401–412.

Entries:

212 (partly coauthored) entries in: Sirkka Paikkala (ed., 2007): Suomalainen paikannimikirja. Karttakeskus & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Smaller stuff:

(2007). (with Jussi Ylikoski). Pekka Sammallahti, sámegielaid dutki. Pekka Sammallahti, saamen kielten tutkija. – Jussi Ylikoski and Ante Aikio (ed.), Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 253. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. 1–10.

(2004). Saamelainen karttanimistö uudistettu – heikoin tuloksin. — Maankäyttö 3/2004: 33–35. (PDF)

(2004). (with Aslak Aikio). Suomalaiset ja saamelaiset rautakaudella. — Miia Pesonen & Harri Westermarck (eds.), Studia Generalia. Suomen kansa – mistä ja mikä? Syksy 2003, pp. 115–134. Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, Helsinki.

(2003). [The Sámi Languages.] — Jukka Pennanen & Klemetti Näkkäläjärvi (eds.), Siiddastallan. From Lapp communities to modern Sámi life. Pp. 34–40. (Note: the title of the paper is misprinted in the book due to an editorial error.)

(2003). Suomen saamelaisperäisistä paikannimistä. – Virittäjä 107: 99–106.

(2002). (with Aslak Aikio). Suomalaisten fantastinen menneisyys. — Kaltio 4/2002. (html) (See also the follow-up Mikä oli todistettava, which was published in the online version of the magazine.)

(2001). Miten kuvaannollisuus selittää sanoja? – Tieteessä tapahtuu 4/2001: 61–63. (html)

(2001). Early Samic lexical influence on Northern Finnic. — Congressus nonus internationalis Fenno-ugristarum, Pars IV: 40–47. Tartu

(2000). Suomalais-saamelaisesta kantakielestä nykyisiin saamelaiskieliin. – Jukka Pennanen & Klemetti Näkkäläjärvi (eds.), Siiddastallan. Siidoista kyliin. Luontosidonnainen saamelaiskulttuuri ja sen muuttuminen. Pp. 42–48.

(2000). Suomen kauka. — Virittäjä 104: 612–613.

Editorial:

(2007) Jussi Ylikoski & Ante Aikio (eds.), Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmočála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve 2007. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 253.

 

e-mail: ante dot aikio at oulu dot fi

snail mail: Giellagas Institute, PO Box 1000, 90014 Univ. of Oulu, Finland