750322 Laboratoriotekniikka ja laitetuntemus
Luentorunko/tenttimuistio

1. Mittaus
1.1. Asteikot ja jakaumat
 • Luokitteleva mittaus
 • Järjestävä mittaus
 • Intervallimittaus
 • Suhdemittaus
 • Jakaumat
 • Jakaumien parametrit

 • 1.2. Virhelähteet
 • Systemaattinen virhe
 • Satunnaisvirhe
 • "Accidental error"

 • 1.3. Tarkkuus, erottelukyky ja toistettavuus
  1.4. Kokeen suunnittelu, otokset,  testaus

  2.  Mittausjärjestelmät
  2.1. Yleinen kokoonpano (anturi - signaali - muokkaus - talletus/rekisteröinti)
  2.2. Signaalin käsite, transduktio

  3.  Anturit
  3.1 Elektrodit
 • Lasikapillaarielektrodit
 • Metallielektrodit
 • Ionisensitiiviset
 • pH

 • 3.2. Lämpötila-anturit
 • "Mittarit"
 • Termistori
 • Termoelementti (Seebeckin ilmiö!)
 • Muut

 • 3.3. Kaasuanturit
 • Happi (paramagneettinen, elektrokemiallinen, polarografinen, fluoresenssi)
 • Hiilidioksidi (infrapuna-absorptio)
 • Vesihöyry

 • 3.4. Voima-, paine- ja kiihtyvyysanturit
 • Piezosähköinen anturi
 • Venymäliuska-anturi (tärkein!)
 • Kapasitiivinen

 • 3.5. Virtauksen mittaus
 • Rotametrit
 • Massavirtausmittaus
 • Fleiscshin putki
 • Doppler-periaate

 • 3.6. Muut anturit
 • Valon voimakkuus
 • Viskositeetti
 • Radioakt. säteily jne.


 • 4. Signaalien muokkaus
  4.1. Vahvistus
  4.2. Suodatus
  4.3. Impedanssien sovitus
 • Yleinen jännitteenjakoperiaate

 • 4.4. Näytteenottotaajuus, laskostuminen

  5. Rekisteröinti ja tallennus
  5.1. Potentiometrinen piirturi
  5.2. Oskillografi
  5.3. Oskilloskooppi
  5.4. Instrumentointinauhuri
  5.5. Tietokoneavusteiset mittaukset, A/D-muunnos
  6. Mittausten häiriöt

  7. Uudet kuvantamismenetelmät
  MRI, fMRI
  PET
  IVIS
  Lämpökuvaus

  8. Elektroniikkaa biologille
  Virta
  Jännite
  Ohmin laki (jännitteenjako)
  Varaus
  Vaihto- ja tasasähkö
  Kapasitanssi
  Impedanssi
  Biosähkö
  9. Bioenergetiikan metodologiaa

  7.1. Kalorimetria (suora ja epäsuora)
  7.2. DLW-tekniikka
  7.3. Lämpövuon mittaus
  7.4. Mikrokalorimetria
  10. Endokrinologisen tutkimuksen metodiikkaa

  8.1. Ablaatiot
  8.2. Injektiot, implantit, infuusiot
  8.3. Farmakologiset manipulaatiot
  8.4. Pitoisuuksien analyysi
  Lisäksi demonstraatiot harjoitusten yhteydessä:
 • Termostointi, jäähdytys, Peltier-periaate
 • Fickin kaava (hapenkulutus)
 • Telemetria
 • Mikroskopointi