750322 Laboratoriotekniikka ja laitetuntemus
Harjoitustentti

VALITSE YKSI VAIHTOEHTO

 

1. Parametri tarkoittaa:
Muuttujaa
Jakauman muotoa kuvaavaa tekijää
Hajontaa

2. Resoluutio takoittaa:
Mittauksen tarkkuutta
Mittauksen erottelykykyä
Mittauksen vakautta

3. Rotametrilla mitataan:
Virtausta
Painetta
Kiertoliikettä

4. Termoelementti perustuu;
Seebeckin efektiin
Peltier-efektiin
Termokemialliseen efektiin

5. Paramagneettisella analysaattorilla mitataan:
Hiilidioksidia
Höyrynpainetta
Happea

6. DC-vahvistimen taajuuskaista on esim.
1-100 Hz
1 Hz-10 MHz
0-10 kHz

7. Venymäliuskan käyttö voiman mittauksessa perustuu sen:
Vastuksen muutokseen
Kapasitanssin muutokseen
Resonanssitaajuuden muutokseen

8. Anemometrilla mitataan:
Valon voimakkuutta
Tuulen nopeutta
Suhteellista kosteutta

9. Piirilevy on:
Komponenttien kytkemisalusta
Yleismittarin sisäänmenoliitin
Laitekotelon sisäpinnan eriste

10. Sähkövirran teho on:
Vastus x jännite
Jännite x varaus
Jännite x virta

Tulos = 
Oikeat vastaukset: