MAANNOSTUMINEN 

Maannoksen muodostuminen tapahtuu maanpinnan ylimmässä osassa, jolloin muodostuu kerroksellinen maannos. Maannostumis- eli pedogeenisia prosesseja ovat humuksen muodostuminen, rapautuminen, huuhtoutuminen ja rikastuminen, jotka kaikki sisältävät kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia osatekijöitä. Maannostumisen muodostumiseen vaikuttavat ilmasto ja organismit, jotka ovat aktiivisia tekijöitä. Passiivisia tekijöitä ovat alkuperäinen materiaali, pinnanmuodot ja aika. Näiden viiden perustekijän monimutkaisen yhteistoiminnan tuloksena maannos saa kerrosrakenteen. Tämän perusteella voidaan erottaa eri maannostyypit. 

Suomessa on vain muutamia maannostyyppejä ja yleisin maannostyyppimme on podsoli. Maannoksen kerrosrakenteenpitkittäisleikkaus on maannosprofiili, josta näkyvät eri kerrokset eli horisontit. Maannoksen kerrokset eroavat tavallisesti toisistaan väriltään, rakenteeltaan ja koostumukseltaan. 

Kuva Jyrki Autio 


Alkuun Edellinen Seuraava Takaisin

Takaisin / back