Eetu Pikkarainen, KT, yliopistonlehtori, kasvatustiede


* Oulun yliopisto , KAJO -projekti, Kasvatustieteiden tiedekunta, yhteystietoja sivun lopussa
* University of Oulu , Faculty of Education, Contact info in the end of page
* [ kuva (vanha) / face (old photo) ] * [ perhekuva (vanha) /family (old photo) ]

Opetus, Teaching:

Tutkimus, Research:

Tekno Info yms., Techno etc

Muuta, Private


Yhteystiedot , Contact info:

- huone, room: KTK338 (Linnanmaa, Snelmania)
- posti: PL 2000, 90014 OULUN YLIOPISTO; address :P.O. Box 2000, SF-90014 OULUN YLIOPISTO Finland
- S-posti, E-mail: eetu.pikkarainen _(at)_ oulu.fi
- koti, home: Hiidentie 1 B 19, 90550 Oulu p/t: 040 5585312


EP; 15.8.2012