AINEENOPETTAJAPILOTIN KOULUTUSPÄIVÄ
Keskiviikko 21.8.2002 klo 9.00-15.30
Uusi Seurahuone, Westerlundin sali

Esa Pikkarainen esa.pikkarainen@oulu.fi(10.00-10.30):


iForumin hyödyntäminen AO-pilotissa