iFORUM

iFORUM on iHTML kielellä ja palvelinlaajennin-työkaluilla tehty työn alla oleva laajennettava ja avoin koodinen ilmoitustaulu- ja keskustelufoorumijärjestelmä. Siihen voi tutustua osoitteessa: http://wwwedu.oulu.fi/iforum/

Dialoguerizer -nimeä on käytetty iFORUMin paikallisesta laajennuksesta, jota on kehitetty Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön (KASOPE) intranet(/extranet)-tyyppiseksi tietojärjestelmäksi ja opetus/opiskelu välineeksi. Nimen hankalan ulkoasun takia sen käytöstä on jokseenkin luovuttu.

Tarkempia tietoja ja kuvauksia hankkeista löytyy näistä asiakirjoista: