Integroidun opintotieto- ja palautejärjestelmän kehittäminen.

Esa Pikkarainen

 

HANKKEEN LYHYT KUVAUS PERUSTELUINEEN

Tavoite, sisällöt ja aikataulu

 

Hanke on jatkoa viime vuonna aloittamalleni ja edelleen menestyksellisesti jatkuvalle Dialoguerizer hankkeelle. Siinä on mukana ja edelleen kehitettävänä nämä peruselementit: helppokäyttöisyys ja saatavuus, halpuus, muunneltavuus, kehitettävyys ja ylläpidettävyys.

Viime vuonna sain valmiiksi opiskeluympäristön perustoiminnot, jotka ovat nyt käytössä omassa opetuksessani ja käytettävissä yksikön muussa opetukseen. Järjestelmä on myös periaatteessa siirrettävissä muihin yksikköihin ja kokeiltavissa vapaasti. Se löytyy osoitteesta http://wwwedu.oulu.fi/iforum/.

Tänä vuonna on tarkoitus integroida samaan järjestelmään opintotieto- ja palaute järjestelmä, jonka alustava prototyyppi-versio on jo käytössä osoitteessa: http://wwwedu.oulu.fi/ihtml/palaute/index.ihtml (poistunut). Tämän hetkisellä versiolla ja sen edeltäjällä on kerätty palautetta opettajan pedagogisista opinnoista, mutta siinä on vielä hyvin paljon puutteita ja hiomista. Sen käyttö sekä palautteen antamiseen että sen selailuun on jokseenkin kankeaa. Jotta se toimisi kunnolla ja opiskelijat innostuisivat sitä käyttämään, pitäisi palautteen antamisen sujua erittäin sujuvasti ja helposti. Silti järjestelmän pitäisi olla luotettava ja riittävän yksityiskohtainen. Palautteen selailu on tarkoitus järjestää siten, että vasta kun numeerisia palautteita on tarpeeksi, saa esille tilastollisia yhteenvetoja. Tekstipalautteita pääsee sellaisenaan näkemään vain jakson opettajat. Yhteenvetojen tekemistä varten täytyy laatia erityiset käyttöliittymät.

Olennaisin uutuus järjestelmässä on se, että opetussuunnitelma, opinto-opas, lukujärjestykset ja ajankohtaiset tiedotukset olisivat selattavissa samasta paikasta. Opiskelija voisi palautetta antaessaan tarkistaa, mikä jakson tavoite olikaan jne.