Esa Pikkarainen / KASOPE                                          KOTKAN palautetyöryhmä 6.6.2000

 

Palautejärjestelmän periaatteita (Dialogue / iFORUM):

 

·        Kaikki sähköinen yhteydenpito, tiedotus ja resurssit yhteen helppokäyttöiseen ja selkeään järjestelmään (intranet / www-bbs).

·        Kaikki edelliseen liittyvä informaatio yhteen tietokantaan

·        Eri käyttäjillä erilaisia oikeuksia em. järjestelmään

·        Yhteys kaikilla selaimilla

 

->

 

·        Keskustelukanavat, ilmoitustaulut, OPS ja palautelomakkeet löytyvät samasta paikasta - loogiset yhteydet sisältöjen välillä.

·        Vapaamuotoista, strukturoitua ja numeerista palautetta; kahdesta jälkimmäisestä automaattisia raportteja

·        Numeeriset raportit julkisia kun N tarpeeksi suuri

·        Tekstiraportit vastuutahoille - yhteenvedot julkisiksi

·        Opettajakohtaiset palautteet sellaisenaan vain vastuuhenkilölle ja opettajalle itselleen - yhteenvedot voi julkistaa

 

·        Kerran luotua järjestelmää ei tarvitsisi välttämättä työstää - jos OPS:iin otetaan uusi kurssi, sille pitäisi syntyä automaattisesti palautejärjestelmä

·        Pitäisi olla mahdollisuus kurssikohtaisesti erilaisiin kyselyihin

·        Järjestelmä pitäisi saada houkuttelevaksi (mm. tarpeellinen tieto samassa paikassa)

·        Nimettömyys - taustatieto -ongelma (kompromissi??)

·        Paperikysely tuottaa paremman sadon - syöttäminen tietokantaan (opiskelijajärjestöt?)

·        Raporttien käsittely yhteisesti - tilaisuudet

 

·        OODIN ennakointi????

 

Tällä hetkellä palautejärjestelmä vielä erillään muusta iFORUM:sta:

·        Palaute/OPS -järjestelmä: http://wwwedu.oulu.fi/ihtml/palaute/index.ihtml Ollut koekäytössä AO-koulutuksessa. Toimii teknisesti hyvin, mutta käytännössä huonosti (olosuhteet!)

·        iFORUM WWW-BBS: http://wwwedu.oulu.fi//iforum/Keskustelufoorumit toimivat teknisesti ja käytännössä hyvin. Paljon toimintoja kehittelyn alla.