Tiedonkulun edistäminen KASOPE :ssa

Muistio/esitys / EP /14.3.2000

(Viite: KASOPE:n neuvoston kokouksen esittelylista E 1/2000 1)

 

Integroitu sähköinen ilmoitustaulu

 

Mitä vaaditaan:

 

·       Selkeä jäsentely tiedotusalueittain ja -reiteittäin

·       Joustava (koko järjestelmän helppo muokattavuus laajennettavuus ja siirrettävyys)

·       Helposti ylläpidettävä

·       Halpa

·       Käyttäjäystävällinen (ei saa vaatia käyttäjiltä erityistä koulutusta)

·       Saavutettavuus (WWW, kaikki selaimet, kotiyhteydet, julkisuus, sähköposti)

·       Sekä suojattu että julkinen tiedotus

·       Sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös tiedottaminen

·       Ryhmäkeskustelut: demokratia, opetus, tutkimusyhteistyö

·       Suljettuja ja avoimia alueita ja käyttäjäryhmiä

·       Erilaisen informaation käsittely, siirto, säilyttäminen ja hakeminen:

·       Teknisesti esim. erityyppiset tiedostot: teksti, HTML, PDF, Word, PowerPoint, kuvat jne.

·       Toiminnallisesti esim. muistiot, pöytäkirjat, keskustelupuheenvuorot, ilmoitukset, muistutukset, kutsut jne.

·       Opiskelijat ja opintotiedotus sekä -palaute

·       Tutkimus- yms. rekisterit

 

(Dialoguerizer / Dialogue / iFORUM)

http://wwwedu.oulu.fi/iforum/

 

 

Mitä ei pitäisi tehdä:

·       Koota järjestelmä erillisistä palasista

·       Ostaa kalleinta

·       Tähdätä teknisiin jippoihin ja koreaan ulkoasuun