JULKAISULUETTELO (+ julkaisemattomat konferenssiesitelmät)

Esa Pikkarainen
esa.pikkarainen@oulu.fi (http://wwwedu.oulu.fi/homepage/epikkara/julkluet.htm)

 

Julkaisut

1.             Pikkarainen, Esa. 1992. Valtakunnallinen tutkijankoulutusohjelma kasvatustieteellisellä alalla? - lähes vuosi suunnittelua takana. Korkeakoulutieto vol 19, n:o 1, ss. 19-23.

2.             Kalaoja, Esko & Pikkarainen, Esa ym. 1992. Haaveesta opettajaksi: luokanopettajankoulutuskokeilu. Teoksessa Huttunen, Irma ym (toim). 1992. Uudistuva opettajankoulutus II, Vipusen vatsassa. Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 48/1992. ss. 102-132.

3.             Pikkarainen, Esa. 1992. Distance Education and the New Media in the Decentraliced Teacher Training Experiment: the Haave project. In Developing Rural Schools - A Key to Community Growth. Interskola Conference 1992 in Bodø, Norway July 24-31. Lectures, papers, documents. Nordland County Director of Education.

4.             Kalaoja, Esko & Pikkarainen, Esa. 1993. Innovative Teacher Education: A Reflective, Contextual and Decentralized Model. in Leino, A-L et al (eds.). Integration of Technology and Reflection in Teaching: A Challenge for European Teacher Education. ATEE Conference proceedings 1992. The 17th Conference of the Association for Teacher Education in Europe 30 August - 4 September 1992 in Lahti, Finland. University of Helsinki

5.             Pikkarainen, Esa. 1994. Teknologiasta, verkoista ja kasvatuksesta. Teoksessa ss. Laukka & T. Latomaa (toim.) 1994. Koulutusteknologia -piispantikku vai stiiknafuulia? Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 57/1994, ss. 79-86.

6.             Kalaoja, Esko & Pikkarainen, Esa. 1995. Haave-projekti: aikuiskoulutuksen, monimuoto-opiskelun ja toimintatutkimuksen periaatteita soveltava ja kehittävä koulutuskokeilu. Teoksessa: H. Kynäslahti, A. Lauriala & M. Suortamo (toim): Kokeileva POKO: Luokanopettajan poikkeuskoulutus opettajankoutuksen kehittäjänä. Helsingin yliopiston opettajankoutuslaitos, Tutkimuksia 147, ss. 177-190.

7.             Kivelä, Ari, Peltonen, Jouni & Pikkarainen, Esa. 1996. Lähtökohtia pedagogisen toiminnan teorialle ja tutkimukselle. Kasvatus 27, 2, 126-140.

8.             Pikkarainen, Esa. 1996. Kohti epäkriittistä kasvatustiedettä? Teoksessa M. Saarnivaara (toim.) Subjektiviteettia etsimässä. Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Työpapereita 2, ss. 15-33.

9.             Pikkarainen, Esa. 1996. Kasvatustiede kasvatuksen tutkimuksena: autonomisen kasvatustieteen ehtoja. Teoksessa Anttonen, S & Huotari, V. (toim) Työn alla kasvatustiede. Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, Julkaisusarja B n:o 14, ss. 67-84.

10.         Pikkarainen, Esa. 1997. Semiotiikkaa kasvatuksen tutkimuksessa. Teoksessa Siljander, P. (toim.), Kasvatus ja sosialisaatio. Helsinki: Gaudeamus,118-142.

11.         Pikkarainen, Esa. 1999. J.A.Comenius, Education and the Different Kind of Technologies.Teoksessa: Kananoja, T., Kantola, J. & Issakainen, M. (toim.) Development of Technology Education - Conference -98. University of Jyväskylä. Department of Teacher Education. The Principles and Practice of Teaching 33.

12.         Jeronen, Eila & Pikkarainen, Esa. 1999. Overcoming the gap between theory and practice in subject teacher education. The role of subject didactics, general didactics and the theory of pedagogical action. Teoksessa: Hudson, B., Buchberger, F., Kansanen, P. & Seel, H. (toim.) Didaktik/Fachdidaktik as Science(-s) of the Teaching Profession? TNTEE Publications. Volume 2, Nr 1, October 1999, ss. 237-247.

13.         Pikkarainen, Esa. 2000. Kokemus ja kasvu: John Deweyn kasvatusfilosofia  sivistysteoriana. Teoksessa: Siljander, P. (toim.) 2000. Kasvatus ja sivistys. Helsinki: Gaudeamus.

14.         Pikkarainen, Esa. 2001. Ihmiskunnan tärkeimmästä tehtävästä: semio-pedagoginen katsaus kasvatuksen merkitykseen.Synteesi 2/2001. ss. 28-38.

15.         Pikkarainen, Esa. 2001. Opetustapahtuman semioottinen kuvaaminen: Pedagogisen toiminnan teoriasta kohti semioottista didaktiikkaa.ISI Congress Papers. Nordic-Baltic Summer Institute for Semiotic and Structural Studies Part III June 12-21, 2000 in Imatra, Finland. Sections: Semiotics Practise in Therapy, Semiotics of Translation, 19th Annual Meeting of the Semiotic Society of Finland. Editor: Eero Tarasti. International Semiotics Institute, Imatra. ss. 345-358.

16.         Pikkarainen, Esa. 2001. Tulevaisuusverstas verkossa. Acatiimi vol 5, n:o 10, ss. 25-25.


Julkaisemattomat konferenssiesitelmät yms.:

1.             Heikkinen, Timo & Karjalainen, Asko & Pikkarainen, Esa. 1984. Itsekasvatuksen opintopiiri - käsitteellinen mahdottomuus vaiko mahdollisuus. Moniste. Oulun yliopisto.

2.             Oulun yliopiston Tieteen päivät 28.-31.8.1992, posteri: 
Haave-projekti: uudenlaista opettajankoulutusta. (Esko Kalaojan kanssa)

3.             The 12th International Human Science Research Conference at the University of Groningen, Netherlands, August 10-14 1993, esitelmä: Education and Power.

4.             Kasvatustieteen päivät 24.-26.11.1994 Rovaniemellä, esitelmä:
Empiirisen pedagogisen tutkimuksen mahdollisuudesta ja luonteesta.

5.             Kasvatustieteen päivät Jyväskylässä 23-25.11.1995, esitelmät:
Alasdair MacIntyre ja tradition käsite; ja
Mitä erityistä koulutusteknologiassa on?

6.             Ethik und Pädagogik -seminaari Joensuussa 6-7.10.1995, esitelmä:
Some Bildungs-theoretical reflections on Mary Shelley's novel 'FRANKENSTEIN, or, the Modern Prometheus'.

7.             Learning and Technology - dimensions to learning processes in different learning environments -konferenssi Oulussa 1997, yhdessä Ari Kivelän kanssa posteri:
“Maailman Ensimmäinen Kasvatuksellinen Multimediashow" J. A. Comenius ja moderni pedagogiikka

8.             Suomen Semiotiikan Seuran 16. symposium Imatran Valtionhotellissa 6.-8.6.1997, esitelmä:
Semioottisesta kasvatustutkimuksesta

9.             International Summer Institute for Semiotic and Structural Studies -konferenssi 1997, esitelmä työryhmässä Greimas After Greimas:
On the epistemological and ontological questions of semiotics of action: Macro-semiotics, translation, actant-networks

10.         International Summer Institute for Semiotic and Structural Studies -konferenssi Imatralla 1998, esitelmä työryhmässä: Greimassian Heritage:
On a Semiotical Theory of Action and Semiotics of Educational Action

11.         Suomen Semiotiikan Seuran 17. symposium 5.-7.6.1998, esitelmä:
Nimettömän nimeämisestä eli subjektin synnystä

12.         Kasvatustieteen päivät Kajaanissa 1998, esitelmä:
Sivistysteorian paikasta ja tehtävästä pedagogisessa teoriassa

13.         International Summer Institute for Semiotic and Structural Studies -konferenssi 1999, esitelmä:
On "Human Consciousness" as Pedagogically Produced Cultural Self-Reflection - and its Relation to such Concepts as Meaning and Information

14.         Kasvatustieteen päivät Vaasassa 1999, esitelmä Michael Uljensin johtamassa teemaryhmässä Kasvatuksen teoria ja filosofia:
Semioottinen näkökulma kasvatukseen ja kasvatuksen teoriaan - johdatus peruskäsitteistöön

15.         Suomen Semiotiikan Seuran symposiumi 2000, esitelmä:
Semiotiikka verkossa

16.         Kasvatustieteen päivät Turussa 2000 esitelmät:
Semioottisesta toiminnan teoriasta ja sen pedagogisista implikaatioista; ja
Dialoguerizer - koulutus- ja sivistysteknologiahankkeen lähtökohdista

17.         International Summer Institute for Semiotic and Structural Studies -konferenssi 2001, työryhmä: Social Semiotics, esitelmä:
Non-verbal Semiotics in Teaching Interaction

18.         International Summer Institute for Semiotic and Structural Studies -konferenssi 2002, esitelmät:
Greimassian semiotics in pedagogical theory and research (Workshop: After Greimas) ja
SemioFoorumi and Interactive semiotic dictionary (Workshop: Virtual Semiotics)


 

Esa Pikkarainen, 4.6.2002