KASVATUSTIETEEN PERUSKURSSI
(Yleinen kasvatustiede I), syksy 2004

Anneli Lauriala, &
Eetu Pikkarainen, eetu.pikkarainen _(at)_ oulu.fi,
http://cc.oulu.fi/~epikkara/opetus/ktpk04.htm


HUOM: Suoritusmahdollisuus vielä keväällä:
Jos syksyllä 2004 pidetty (Lauriala/Pikkarainen) kasvatustieteen peruskurssi on jäänyt vielä suorittamatta, on sitä mahdollisuus tenttiä yleisenä tenttipäivänä 4.3..
Tenttiin on ilmoittauduttava normaalisti viikkoa aikaisemmin.


[Palautetta 1. tentistä]


[Anna palautetta luennoista / kurssista] (linkki poistettu)

Arvoisa opiskelija, haluaisimme saada palautetta luennoista sekä kurssikokonaisuudesta, tenttikirja mukaan lukien, pyrkiessämme kehittämään kurssikokonaisuutta. Vastaukset ovat täysin nimettömiä, mutta koska kurssilla on usean koulutusohjelman opiskelijoita, kysytään koulutusohjelma.


Luentomateriaalit:

1 Annelin ensimmäinen osuus (kasvatustieteestä) PowerPoint-tiedostona / HTML-sivuina

2 Eetun osuus (pedagogisen toiminnan teoriasta) HTML -sivuina

3 Annelin toinen osuus pedagogiikasta PowerPoint-tiedostona / HTML-sivuina (pedagoginen tahdikkuus pääpiirteissään)

4 Annelin kolmas osuus opettajan ammatillisesta kasvusta PowerPoint-tiedostona / HTML-sivuina (uusi versio 10.9.2004 12:22)


Tavoitteet: perehdytään kasvatustieteen peruskäsitteistöön ja pääsuuntauksiin sekä kasvatusalan käytännön tehtäviin

Sisältö: Kasvatustieteen peruskäsitteitä: kasvatus, sivistys, sivistyksellisyys, sosialisaatio, pedagoginen toiminta, opetus; Kasvatustieteen pääsuuntaukset, historia ja osa-alueet;
Suuntautuminen kasvatusalan käytännön tehtäviin;
Ammatillisen kasvun ja kehityksen perusteet

Kirjallisuus: Siljander, P. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen.

Tentti: 24.9 klo 14-16, sali L 4

uusinta 5.11. ja 10.12. yleisenä tenttipäivänä, tulee ilmoittautua viikkoa ennen (torstaihin mennessä;
tenttilomakkekuorilla kt tai lo/ao -koulutusten opintotoimistojen ovenpielissä oleviin laatikoihin, huoneet: ktk261 ja ktk219)

Siljanderin teos + luennot; 4 kysymystä, vastattava kolmeen

Arviointi: hyväksytty (väh. 2-) / hylätty


 

Original document: D:\epikkara\Omat tiedostot\www_doc\opetus\KTPK04.DOC