KASVATUSTIETEEN PERUSKURSSI syksy 2004
Avoin yliopisto

Eetu Pikkarainen, eetu.pikkarainen@oulu.fi, Luento

HUOM: tähän luentomateriaaliin tutustuminen ei millään muotoa korvaa tai vastaa luennon kuuntelemista.
Jos et pääse luennolle, yritä saada muistiinpanoja tai keskustella jonkun luennolla olleen kanssa ja lue tentti (ja mahdollista oheis-) kirjallisuutta tämän luentomateriaalin rinnalla.
Yritä saada itsesi ja eri materiaalit keskustelemaan keskenään!

Muista käyttää Optiman Kysymyksiä ja vastauksia -keskustelupalstaa ja anonyymia Palaute-palstaa.


Tavoitteet: perehdytään kasvatustieteen peruskäsitteistöön ja pääsuuntauksiin sekä kasvatusalan käytännön tehtäviin

Sisältö: Kasvatustieteen peruskäsitteitä: kasvatus, sivistys, sivistyksellisyys, sosialisaatio, pedagoginen toiminta, opetus; Kasvatustieteen pääsuuntaukset, historia ja osa-alueet;
Suuntautuminen kasvatusalan käytännön tehtäviin;
Ammatillisen kasvun ja kehityksen perusteet

Kirjallisuus:
Siljander, P. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen.
Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (toim.). Johdatus kasvatustieteisiin.

Arviointi: hyväksytty (väh. 2-) / hylätty


Oheisaineistoa (mm):

·        Orientaatio opettajan pedagogisiin opintoihin (aineenopettajaksi opiskeleville tarkoitettu muutaman vuoden takainen aineisto)

·        Merkityksen ongelma kasvatustieteessä (väitöskirjani)

·        Semiotiikka, merkitys ja kasvatus: kohti kokonaisvaltaista merkityksen teoriaa (Esitelmä)


Luentokerrat:

·        Maanantai 20.9.04

·        Tiistai 21.9.04

·        Keskiviikko 22.9.04

·        Torstai 23.9.04

·        Maanantai 27.9.04

·        Keskiviikko 29.9.04 (L4)

a.    Luennon alkuosa videona (edellyttää ehkä real media playerin asentamista)

b.    Luennon loppuosa videona

Tentistä