KASVATUSTIETEEN PERUSKURSSI syksy 2004, avoin yliopisto

Eetu Pikkarainen, eetu.pikkarainen@oulu.fi, OSA 1 (Maanantai 20.9.04)
[Alkuun] [Seuraava osa]


Yliopistollinen opiskelu

vrt. koulu, jossa
a) opetetaan annettuna tietoja ja
b) toimintatapoja ja
c) vähäisemmässä määrin sovelletaan.

Mistä nämä tiedot tulevat?
Ainakin osittain tieteestä, jossa tietoja ei voida pitää niin valmiina ja annettuina.

Luento (myös kirjallisuus) on aina samalla sovellustehtävä, joka vaatii ponnistelua ja aktiivisuutta; omat ajatukset mukaan. On ymmärrettävä (opittava), mitä luennoitsija sanoo, mutta samalla ymmärrettävä, mitä itse ajattelee - suhteutettava omat ja luennoitsijan ajatukset toisiinsa: tieteellisen keskustelun idea.

* akateeminen vapaus; autonomia

Opetuksen ja tutkimuksen (ja opiskelun) ykseys - sivistysyliopiston idea!

Tutkimus: kehämäisyys

On aina ensin tiedettävä / sanottava jotain tutkimuskohteesta ennen kuin voi tutkia sitä, on määriteltävä tutkimuskohde ja käytettävät käsitteet ja päätettävä menetelmien sopivuudesta, siitä että tutkimuskohde on sellainen, että sitä voi tutkia sellaisilla menetelmillä.

Samoin on tunnettava jo asia jota opiskelee...

Opiskelijoilla on runsaasti kokemuksia kasvatuksesta - hyviä ja huonoja.
Niiden arviointi edellyttää ponnistelua - kasvatustieteen itseterapeuttinen tehtävä? Reflektio


Mitä on kasvatustiede? Mitä on kasvatus?

Esimerkkejä: Mitä on kasvatus

Virittäytyminen:
määrittele kasvatus, kasvu ja oppiminen
Esimerkki kustakin. Optimaan Virittäytyminen 1 -keskustelualueelle.


Teorian ja käytännön suhteen ongelma????


Pedagogisen ajattelun peruskäsitteet - Pedagogisen toiminnan perusrakenne

Idea yleisestä pedagogiikasta:

pedagoginen toiminta inhimillisen toiminnan erityislajina

yleinen pedagogisen toiminnan teoria (silta käytännön erilaisten ongelmien käsittelyn välillä, teorian merkityksestä)

Kasvatusalan ongelmana moninaisuus:

Erilaisia: toiminta-alueita, koulutusaloja ja -tasoja, organisaatioita, sisältöjä, ikäkausia, ongelmia, yksilöitä, tilanteita...

- yleinen opettajapätevyys?:

Maisteri +
Pedagogiset opinnot (35 ov) +
Opetettavan aineen opinnot (35 ov)
(poikkeukset: lukio (syv.), ammat. (työkok.))

- yhteinen keskustelu?

- yhteistyö?

-> yhteinen pohja, perusta: yleinen teoria


Teorian käsitteestä

Teoria = tietojen muodostama kokonaisuus

2. Eksplisiittinen (kielellinen) t.          1. Hiljainen ("mykkä") t.: taito, tapa, rutiini

4. Tieteellinen teoria                                      3. Arkiteoria

- deskriptiivinen                                            - (yleensä) normatiivinen

- systemaattinen metodi                                   (määräyksiä, toiveita, haluja...)

- tieto: tosi, perusteltu uskomus/väite  

- koherenssi, kattavuus, taloudellisuus

objektiivisuus - yksimielisyys (tieteissä on tietyt vakiintuneet, toimivat tavat toimia ja tavoitella yksimielisyyttä);

teoria = tutkimusta, teoretisointia (elävää)