KT Moduuli 6; Kvantitatiivinen metodologia; harjoitukset

Esa Pikkarainen, epikkara@ktk.oulu.fi, http://wwwedu.oulu.fi/epikkara

 

Pelisäännöt

-Yksi kerta voi(?) olla pois

-Poissaolot korvattava vastaavalla istunnolla toisessa ryhmässä tai omatoimisesti

 

28.9. kertaa ei ole

uusi aika: ti 10.10. klo 8-10

 

 

Harjoitusten tavoite:

Sellaisen ymmärryksen hankkiminen kvantitatiisen tutkimuksen tilastollisesta perustasta, joka mahdollistaisi kvant. tutkimusten lukutaidon.

Hands on –menetelmällä -> lähtökohta myös omalle tekemiselle. (Käyttöä muuallakin kuin varsinaisessa tutkimuksessa!!!)

TVT: Tilasto-ohjelmaan tutustuminen (SPSS)

 

Keskeisimmät sisältöalueet (kysymykset / ongelmat):

1.     Tilastollinen tieto

2.     Tilastollinen kuvailu (Karma, K. 1980. Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. H:ki: Otava)

3.     Tilastollinen testaaminen

 

Tilastollinen tieto

·        Tilastojen ja tilastoinnin merkitys nyky-yhteiskunnassa: kaikki hallinto perustuu tilastoihin – meitä hallitaan tilastoilla.

·        Tiedon tehokkuus ja taloudellisuus: tiiviissä, helppokäyttöisesssä muodossa paljon tietoa suurista joukoista ”asioita” (esim ihmisiä).

·        Tilastoyksikkö, tapaus, case ( / populaatio / otos, sample )

·        Muuttuja, variable ( / arvo, value; / mittari; / asteikko

·        Matriisi (havaintomatriisi, datamatriisi), data = kooste tapauksista  ja muuttujista; muuttujien arvot eri tapauksilla

 

Laaditaan matriisi:

          muuttujat

tapaukset

työmatka

sukupuoli

ikä

kulkuneuvo

1

6

n

23

pp

2

3

n

23

pp

3

,2

n

35

k

4

60

n

25

ha

5

,5

n

23

k

6

7

n

23

la

7

2

n

22

pp

8

1

n

36

pp

9

7

m

24

pp

 

 

 

 

(taustamuuttuja, riippuva / riippumaton m.)

 

·        Jakauma (distribution), frekvessit: kuinka paljon tapauksia kerää kukin muuttujan arvo