Harjoitus 1.

Muuttujien syöttö. Määritellään ensin muuttujat

1. Henkilön numero asetetaan 1. muuttujaksi. Klikataan 1. saraketta.

Data > Define variable… Variable Name: hno Type… > Decimal places 0 >OK (Tämän muuttujan voisi jättää muodostamattakin, sillä ohjelma itse – kuten huomaat - numeroi tilastoyksiköt. Joissakin tapauksissa henkilön numerosta muuttujana saattaa olla kuitenkin hyötyä.)

2. Sukupuoli Muista klikata 2. saraketta.

Data > Define variable… Variable Name: sp Type… > Decimal places 0

> Labels… Variable Label: sukupuoli >

> Value: 1 >Value Label: mies >Add: (hyväksytään klikkaamalla)

> Value: 2 >Value Label: nainen >Add: (hyväksytään klikkaamalla) >Klikataan Nominal

> OK

3. Koulutusojelma

Data > Define variable… Variable Name: kouohj Type… > Decimal places 0

> Labels… Variable Label: koulutusohjelma >

> Value: 1 >Value Label: lo >Add: (hyväksytään klikkaamalla)

> Value: 2 >Value Label: kv >Add: (hyväksytään klikkaamalla)

> Value: 3 >Value Label: tekno >Add: (hyväksytään klikkaamalla)

Jatka itse. Keksi lyhenteet.

4. Opintojen aloitus

Keksi itse muuttujan lyhenne. Kirjoita kohtaan Variable Label  muuttujan nimi täydellisenä.

Voit käyttää vuosiluvun kahta viimeistä numeroa. Desimaaleja on 0.

Miten menetellään, kun no 2:lta puuttuu tieto? Arvo voidaan jättää merkitsemättä, jolloin tyhjä on puuttuvan tiedon merkki. Voit käyttää myös muita tapoja.

5. Arvosanojen keskiarvo

Arvot kuten 2+ muutettava desimaaliluvuiksi 2,25. Desimaalien määräksi hyväksytään oletusarvo. Suomalaisessa versiossa käytetään desimaalipilkkua tässä tapauksessa. Puuttuvan tiedon voit ”merkitä” kuten edellä. Entäpä miten merkittäisiin no 6:n keskiarvo?

6. Opintoviikkojen määrä

Syötä tiedot omien ratkaisujesi mukaan.

Nimeä ja talleta matriisi.

 

Matriisin tarkistus

On olemassa useita eri tapoja tarkistaa, onko syötettyjen tietojen joukossa joitakin arvoja, jotka ovat syntyneet syöttövirheen vuoksi. Vain sellaiset tiedot voi huomata, joissa muuttujan arvona on jokin tiedetyn vaihteluvälin ulkopuolelle jäävä arvo.

Kun annetaan tietokoneen laskea muuttujien frekvenssijakaumat, saa muuttujista jo paljon tietoa. Samalla voi huomata ”järjettömät” arvot.

Frekvenssijakaumat saat seuraavasta ajosta:

Analyze >Descriptive statistics >Frequenses… Siirrä kaikki muuttujat, paitsi hno,  Variable(s)-laatikkoon ja klikkaa OK. Tutki jakaumia. Pane merkille, missä muuttujissa on puuttuvia tietoja.

Jatka tarkastelemalla varsinaisen tutkimuslomakkeen Mod6Matr2000 taustamuuttujien frekvenssijakaumia.