Mistä filosofi ei voi luopua?

Teoksesta: Airaksinen, Timo. 1994. Johdatus filosofiseen ajatteluun: opiskelijan opas. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. (s 34-36.)


Satunnaisessa järjestyksessä näitä asioita ovat:

 • ajatus filosofiasta aivan eri asiana kuin taide
 • ristiriitainen suhde kristilliseen uskoon; viha-rakkaus suhde
 • Lopuksi kaikkein tärkein asia:
  filosofit pitävät filosofiaa "kaikkien tieteiden äitinä" eli filosofia on kaiken järjen, järkeen perustuvan tutkimuksen ja ihmisen edistymisen tae. Filosofiaa on harjoitettava, sillä muuten tieteestä, taiteesta ja politiikasta puuttuu järjen itsensä tiedostaminen. Aktiviteetti olisi sokeaa.
 • Edellä on määritelty se filosofian linja, joka on modernin maailman ydin. Samalla kyse on perus- ja standardifilosofisesta konseptiosta eli käsityksestä, joka edelleen johtaa ja määrittää filosofian opiskelua meillä ja muualla.


  Suuret filosofit on kanonisoitu lyhyeen listaan:

  • Platon
  • Aristoteles
  • Augustinus
  • Tuomas Akvinolainen
  • Hobbes
  • Descartes
  • Spinoza
  • Leibniz
  • Locke
  • Berkeley
  • Hume
  • Kant
  • Hegel
  • Mill
  • Russell
  • Wittgenstein
  • Heidegger


  Suomalaisista filosofeista voisi muodostua vaikkapa seuraavanlainen lista: