Johdatus tieteenfilosofiaan

HUOM: Kurssi on siirretty OPTIMAAN. Ilmoittaudu työtilaan Tieteenfilosofia

Tässä osoitteessa ollut johdantomateriaali löytyy nyt yliopiston wikistä: https://wiki.oulu.fi/display/JTF/.

Eetu Pikkarainen, eetu.pikkarainen@oulu.fi (palautetta, kommentteja ja kysymyksiä!!!)