Johdatus tieteenfilosofiaan (410042Y)

tentti 26.9.03

Esa Pikkarainen esa.pikkarainen@oulu.fi

Osa vastauksista oli erinomaisia (viimeksi jätetyt vastaukset) osa taas hyvin suppeita ja sekavia (ensiksi jätetyt). Olennaista ei tietysti kuitenkaan ole vastauksen pituus, vaan se, että siinä on pohdittua asiaa, joka osoittaa kirjoittajan todella opiskelleen ja hallitsevan käsiteltävät asiat. Seuraavassa mainitsen tärkeimmät ongelmat, jotka johtivat vastausten hylkäämiseen. Yleisopintojaksothan arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla ja pidin hyväksytyn rajana sitä, että kaikkiin kysymyksiin oli kohtalaisen oikeansuuntaiset. Osoittautui, että jos yhdessä vastauksessa oli suuria puutteita, niin niitä oli silloin myös muissa. Useimmiten myös hyvin suppeat vastaukset oli asian vierestä. Keskeisimmät käsitteet tulisi tehdä itselleen selviksi pohtimalla niitä ja keskustelemalla ja/tai kirjoittamalla niistä.

Ongelmia:

1. Tiede ja tieto:

Tiede ja tieto liittyvät erittäin läheisesti yhteen, mutta miten? Auttaa, jos (edellytetään, että) tutustuu luennon lisäksi kirjallisuuteen, esim. se Niiniluodon teoksen I-luku.

2. Kasvatustieteen tutkimuskohde:

Tutkimuskohteen ongelmaa ei käsitelty systemaattisesti suhteessa luentoon (miten kohde määrittää tiedettä, pedagogisen toiminnan kokonaisuus ja ongelmat). Kannattaa tutustua aineistoon: http://cc.oulu.fi/~epikkara/opetus/pedor/orienfrm.htm, erityisesti lukuihin 4.4 ja 5

(Kasvatustiede ei ole aina empiiris-analyyttistä.)

3. Totuus:

Tämähän liittyy tietysti tiedon ongelmaan. Monilla totuus meni pahasti sekaisin uskomisen ja perustelun kanssa.

Siitä, että jonkin väitteen totuutta ei voida (ehkä) varmasti tietää ja että totuusteorioissa on (mielenkiintoisia) ongelmia, tehtiin vääriä johtopäätöksiä totuuden mahdottomuudesta. (Arvaus tai väite, johon kukaan ei usko, voi olla tosi.)