Semiotiikkaa käsitteleviä ja sivuavia teoksia Oulun yliopiston kirjastossa. Luokittelu on sangen epäsystemaattinen ja epäluotettava. Luettelo perustuu 1996 tekemääni hakuun, jota olen täydentänyt muutamalla uudemmalla teoksella. (Pitäisi tehdä uusi systemaattinen haku!) Esa Pikkarainen epikkara@ktk.oulu.fi

Yleisteoksia

Johdatuksia suomeksi

Broms, Henri. 1984. Alkukuvien jäljillä: Kulttuurin semiotiikkaa. Helsinki. WSOY.

Tarasti, Eero. Johdatusta semiotiikkaan: esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä. Helsinki Gaudeamus 1990 Painokaari.

Fiske, John. Merkkien kieli : johdatus viestinnän tutkimiseen. Tampere Vastapaino 1992.

Strukturalismia, semiotiikkaa, poetiikkaa. Hki Gaudeamus 1974. KURSSIK

Veivo, Harri & Huttunen, Tomi. 1999. Semiotiikka : merkeistä mieleen ja kulttuuriin. Helsinki: Edita. KURSSIK

Cobley, Paul & Jansz, Litza. 1998. Semiotiikka vasta-alkaville ja edistyville [suomenos: Sari Vähänen] Helsinki: Jalava, 1998

Muita johdatuksia ja yleisesityksiä

Trabant, Jürgen. Elemente der Semiotik. München Beck cop. 1976.

Walther, Elisabeth. Allgemeine Zeichenlehre : Einführung in die Grundlagen der Semiotik. Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt cop. 1974. 1. SNELL 2.KRS LAIN Saatavana 1770405101 1.

Semiotics : an introductory anthology. London Hutchinson 1986. 1. SNELL 2.KRS LAIN Saatavana 1770291352 1.

Guiraud, Pierre. Semiology. London Routledge & Kegan Paul 1975.

Stockinger, Peter . Semiotik : Beitrag zu einer Theorie der Bedeutung. Stuttgart Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz 1983. 1. SNELL 2.KRS LAIN Saatavana 1770291419 1.

The tell-tale sign : a survey of semiotics. Lisse Peter de Ridder Press 1975.

Ivanov, V. V. . Einführung in allgemeine Probleme der Semiotik Tübingen Narr 1985.

Bentele, Günter. Semiotik : Grundlagen und Probleme. Stuttgart Kohlhammer 1978.

Berger, Arthur Asa. Signs in contemporary culture : an introduction to semiotics. New York Longman 1984 .

Clarke, D. S. . Principles of semiotic. London Routledge & Kegan Paul 1987.

Culler, Jonathan. The pursuit of signs : semiotics, literature, deconstruction. London Routledge & Kegan Paul 1983.

Sebeok, Thomas A.. A sign is just a sign. Bloomington Indiana U.P. cop. 1991.

Hakuteoksia

The semiotics of culture and language. Vol. 1 Language as social semiotic. London Pinter 1984.

The semiotics of culture and language. Vol. 2 Language and other semiotic systems of. London F. Pinter 1984.

Encyclopedic dictionary of semiotics. Tome 1 A-M. Berlin Mouton de Gruyter cop. 1986. (myös käsik)

Encyclopedic dictionary of semiotics. Tome 2 N-Z. Berlin Mouton de Gruyter cop. 1986. (myös käsik)

Encyclopedic dictionary of semiotics. Tome 3 Bibliography. Berlin Mouton de Gruyter cop. 1986. (myös käsik)

Nöth, Winfried . Handbuch der Semiotik . Stuttgart Metzler cop. 1985. 1. SNELL 2.KRS LAIN Saatavana

Nöth, Winfried. Handbook of semiotics. Bloomington <Ind.> Indiana University Press cop. 1990.

Koosteita

Tarasti, Eero. Merkkien kronikka : Suomen semiotiikan seuran jäsentiedotteet v. 1979-1991. <Imatra> <Imatran kansainvälinen semiotiikkainstituutti> 1991.

Semiotisches Kolloquium (1981). Zeichen udn Realität : Akten des 3. Semiotischen Kolloquiums der Deutschen Gesellschaft für Semiotik e. V. Hamburg 1981. Tübingen Stauffenberg cop. 1984. 3 Bände 1.

A semiotic landscape : proceedings of the first congress of the International Association for Semiotic Studies, Milan, June 1974. The Hague Mouton cop. 1979.

Symposium of the Tartu-Moscow School of Semiotics (1987) Semiotics of culture : proceedings of the 25th Symposium of the Tartu-Moscow School of Semiotics, Imatra, Finland, 27th-29th July, 1987. Hki Arator 1988 Vammala Vammalan kirjap..

Essays in semiotics. The Hague Mouton 1971.

Frontiers in semiotics. Bloomington, Ind. Indiana University Press cop. 1986. 1. SNELL 2.KRS LAIN Er{p 15.04.96

ISI Conference (1991-1992). On the borderlines of semiosis : proceedings from the ISI Conferences 1991 and 1992 in Imatra. Imatra International Semiotics Institute 1993 Ylä-Vuoksi.

Aktuel semiotik. Aalborg Nordisk sommeruniversitet 1991.

Approaches to semiotics : cultural anthropology, education, linguistics, psychiatry, psychology. Transactions of the Indiana university conference on paralinguistics and. London Mouton 1964.

Aikakausijulkaisut

Kodikas/Code. Ars semeiotica. 1 SNELL 2.KRS KAUSI. Tilaus päättynyt. Vol. 4-13 1982-1990.

Synteesi : taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti.

Semiotica : revue publi`e par l'Association internationale de s`miotique. (tilaus ei ole ollut voimassa 1995. Vol. 33-59 1981-1986. Vol. 60 no 1-2 1986. Vol. 61-97 1986-1994. Vol. 108 no 1/2-3/4 1996.)

Zeitschrift für Semiotik. (4 noa vuodessa. Band 1-16 1979-1994. Band 17 Heft 1-2 1995.

Studia orientalia / Societas Orientalis Fennica. Helsinki : Societas orienatlis fennica, 1925-.

Henkilöt

Saussure

Saussure Ferdinand de. Cours de linguistique générale (ransk, engl, saks ja ruots)

Saussure, F. de. Troisieme cours de linguistique generale (1910-1911) : d'apres les cahiers d'Emile Constantin. Oxford Pergamon Press 1993

Starobinski, Jean. Wörter unter Wörter : die Anagramme von Ferdinand de Saussue. Frankfurt/M. Ullstein 1980

Culler, Jonathan. Ferdinand de Saussure. <Helsinki> Tutkijaliitto 1994  (myös engl.)

Tallis, Raymond. Not Saussure : a critique of post-Saussurean litarary theory. Basingstoke Macmillan Press 1988

Peirce

Greenlee, Douglas. Peirce's concept of sign. The Hague Mouton 1973. 1. SNELL 2.KRS LAIN Saatavana 1770555766 1.

Peirce, C. S. Writings of Charles S. Peirce. Vol 1-5 (1982-1993)

Eco

Eco, Umberto. A theory of semiotics. Bloomington Indiana University Press 1979.

Eco, Umberto. Den frånvarande strukturen : introduktion till den semiotiska forskningen. <Lund> Cavefors 1971.
1. P LAINAUS Saatavana 1770447265 1. 2. SNELL 2.KRS LAIN Saatavana 1770232521 1.

Eco, Umberto. Einführung in die Semiotik. München Fink cop. 1972. (1. P L Saatavana 2. SNEL 2.Saatavana)

Eco, Umberto. Semiotics and the philosophy of language. London Macmillan 1984 . 2. SNELL 2.KRS LAIN Saatavana

Eco, Umberto. The role of the reader : explorations in the semiotics of texts. London Hutchinson 1985. KURSSIK

Eco, Umberto. The role of the reader : explorations in the semiotics of texts. Bloomington (Ind.) Indiana University Press cop. 1979.

Greimas

Greimas, A J. 1980. Strukturaalista semantiikka. H:ki: Gaudeamus. (1966)

Greimas, Algirdas Julien. Du sens : essais s`miotiques <1>. Paris @ditions du Seuil cop. 1970.

Greimas, Algirdas Julien. Du sens : essais s`miotiques 2. Paris @ditions du Seuil 1983.

Greimas, Algirdas Julien. Maupassant : the semiotics of text. Amsterdam Benjamin 1988.

Greimas, Algirdas Julien. Narrative semiotics and cognitive discourse. London Pinter 1990. (KADONNUT)

Greimas, Algirdas Julien. On meaning : selected writings in semiotic theory. London Pinter 1987.

Greimas, Algirdas Julien. Semiotics and language : an analytical dictionary. Bloomington, Ind Indiana University Press cop. 1982. KÄSIK

Schleifer, Ronald . A. J. Greimas and the nature of meaning : linguistics, semiotics and discourse theory. London Croom Helm cop. 1987. 1. SNELL 2.KRS .

Kristeva

Kristeva, Julia. Desire in language : a semiotic approach to literature and art. New York Columbia University Press 1980.

Kristeva, Julia. Die Revolution der poetischen Sprache. Frankfurt am Main Suhrkamp Verlag 1978.

Kristeva, Julia. New maladies of the soul. New York Columbia University Press cop. 1995.

Kristeva, Julia. Puhuva subjekti - tekstejä 1967-1993. <Helsinki> Gaudeamus 1993.

Barthes

Barthes, Roland. Elements of semiology . New York Noonday Press 1988. KADONNUT

Barthes, Roland. Lecon : lecon inaugurale de la Chaire de s`miologie litt`raire du College de France, prononc`e le 7 janvier 1977. Paris Seuil cop.1978. 1. SNELL 2.KRS LAIN Saatavana 1770556428 1.

Barthes, Roland. Mytologioita. <Helsinki> Gaudeamus 1994. KURSSIK

Barthes, Roland. S/Z. Oxford Blackwell 1993. KURSSIK

Barthes, Roland. The semiotic challenge. Oxford (England) Blackwell 1988.

Calvet, Louis-Jean. Roland Barthes : a biography. Bloomington Indiana University Press 1995.

Baudrillard

Baudrillard, Jean . Simulations. New York Semiotext cop. 1983. 1. SNELL 2.krs LAIN Saatavana 1770535246 1.

Baudrillard, Jean. The ecstasy of communication. New York (N. Y.) Semiotext(e) cop. 1988.

Semiotiikan osa-alueita

Narratologia

Sparmacher, Angelika. Narrativik und Semiotik : Überlegungen zur zeitgenössischen französischen Erzältheorie. Frankfurt am Main Lang 1981. 1. SNELL 2.KRS LAIN Saatavana 1770964115 1.

Baak, Jan Joost van. The place of space in narration : a semiotic approach to the problem of literary space with an analysis of the role of space in i. e. Babel's Konarmija. Amsterdam 1983.

Chatman, Seymour. Coming to terms : the rhetoric of narrative in fiction and film. Ithaca (N. Y.) Cornell University Press 1990. KURSSIK

Strukturalismi

Hawkes, Terence. Structuralism & semiotics. London Methuen 1977.

Semiologi og strukturalisme : forslag til vintersession 1972-73. Köbenhavn Nordisk sommeruniversitet <1971>.

Strukturalisme og semiologi : muligheter og begrensninger i en semiologisk forskningspraksis. <S. l.> Nordisk sommeruniversitet 1973.

Tekstisemiotiikka

Merrell, Floyd . A semiotic theory of texts. Berlin Mouton de Gruyter cop. 1985.

Merrell, Floyd . Semiotic foundations : steps toward an epistemology of written texts . Bloomington, Ind. Indiana University Press 1982. 1. SNELL 2.KRS LAIN Saatavana 1770293474 1.

Perspektivität in Sprache und Text. Bochum Brockmeyer 1987.

Strukturelle Textanalyse. Hildesheim Olms cop. 1972.

Structure of texts and semiotics of culture. The Hague Mouton 1973.

Plett, Heinrich F.. Textwissenschaft und Textanalyse : Semiotik, Linguistik, Rhetorik. Heidelberg Quelle & Meyer 1979.

Retoriikka

Valesio, Paolo. Novantiqua : rhetorics as a contemporary theory Bloomington, Ind. Indiana University Press 1980.

Myytti, symbolit

Liszka, James Jakob. The semiotic of myth : a critical study of the symbol. Bloomington (Ind.) Indiana University Press 1989.

Liungman, Carl G.. Symboler : västerländska ideogram.

Kuvien semiotiikka

Bertin, Jacques. Semiologie graphique : les diagrammes - les r`seaux - les cartes. Paris <cop. 1967>.

Hakkarainen, Tuija. Mitä kuva kertoo. Peruskoulun neljäsluokkalaiset kuvien kokijoina. Oulu <T. Hakkarainen> 1994. (opinnäyte)

Hietala, Veijo, 1950-. Kuvien todellisuus : johdatusta kuvallisen kulttuurin ymmärtämiseen ja tulkintaan. Helsinki Kirjastopalvelu 1993 Jyväskylä Gummerus. KURSSIK

Hatva, Anja. Kuvittaminen. Helsinki Rakennustieto cop. 1993.

Hünig, Wolfgang K.. Strukturen des Comic Strip : Ansätze zu einer textlinguistisch-semiotischen Analyse narrativer comics. Hildesheim Olms 1974.

Kuusamo, Altti. Kuvien edessä : esseitä kuvan semiotiikasta. <Hki> Gaudeamus 1990.

Martinet, Jeanne. Hva er semiologi? : en innföring i strukturalistisk analyse av tegnene som omgir oss. Oslo Gyldendal Norsk Forlag 1976. 1. SNELL 2.KRS LAIN Saatavana 1770556734 1.

Oksanen, Annukka. Hillityt ja harmaat suomalaispoliitikot : poliitikkoja esittelevien lehtikuvien semioottista analysointia. <Tampere Tampereen yliopisto> 1992.

Sonesson, Göran. Bildbetydelser : inledning till bildsemiotiken som vetenskap. Lund Studentlitteratur cop. 1992.

Schapiro, Meyer. Words and pictures : on the literal and the symbolic in the illustration of a text. The Hague Mouton 1973.

Muita (hankalammin luokiteltavia)

Silverman, Kaja. The subject of semiotics. New York Oxford University Press 1983.

Semiotics, ideology, language . <Sydney> Sydney Association for Studies in Society and Culture.

Sennholz, Klaus. Grundzüge der Deixis. Bochum Brockmeyer 1985.

Shands, Harley Cecil. The war with words, structure and transcendence. The Hague Mouton 1971.

Seung, T. K.. Semiotics and thematics in hermeneutics. New York Columbia University Press 1982.

Fleischer, Michael. Die sowjetische Semiotik : theoretische Grundlagen der Moskauer und Tartuer Schule. Tübingen Stauffenburg 1989.

Hervey, Sandor . Semiotic perspectives . London Georg Allen & Unwin 1982.

Holenstein, Elmar. Linguistik, Semiotik, Hermeneutik : Plädoyers für eine strukturale Phänomenologie. Frankfurt am Main Suhrkamp 1976.

Bentele, Günter. Zeichen und Entwicklung : Vorüberlegungen zu einer genetischen Semiotik. Tübingen Narr cop. 1984.

Amann, Helmut M.. Von der Vorhandenheit und Zuhandenheit des Zeichenzeugs : Semiotik und Interpretation von (literarischen) Texten. Vaasa Univ. Vaasa 1992.

The sign of three : Dupin, Holmes, Peirce. Bloomington, Ind. Indiana University Press 1988.

Wallin, Isak. Om det grammatiska subjektet : en semiologisk och morfologisk studie. Stockholm Fritz 1936.

Stokoe, William C., jr.. Semiotics and human sign languages. The Hague Mouton 1972.

Scholes, Robert. Semiotics and interpretation. New Haven, Conn Yale University Press cop. 1982.

Sebeok, Thomas A. . I think I am a verb : more contributions to the doctrine of signs. New York Plenum Press cop. 1986.

Sebeok, Thomas A.. The play of musement. Bloomington, Ind. Indiana University Press 1981.

Miten valehdellaan. Helsinki Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1991 Pieksämäki.

Aphek, Edna. The semiotics of fortune-telling. Amsterdam Benjamins 1990.

Bahtin-boomi. Turku Turun yliopisto 1991.

Bonn Linguistica Biblica 1983 .

A critical and cultural theory reader. Buckingham Open University Press 1992.

Center and periphery in representations and institutions : proceedings from the ISI conference in Imatra, July 16-21, 1990. Imatra <Imatran kansainvälinen semiotiikkainstituutti> 1992.

D`crire la conversation. Lyon Presses Universitaires de Lyon 1987.

Parret, Herman . Le sublime du quotidien. Paris Hades 1988.

Güttgemanns, Erhardt. Fragmenta semiotico-hermeneutica : eine Texthermeneutik für den Umgang mit der Hl. Schrift.

Warner, Julian. From writing to computers. London Routledge 1994. 1.

Kielifilosofia ja lingvistiikka

Brown, Cecil H.. Wittgensteinian linguistics. The Hague Mouton 1974.

Bureau, Conrad. Linguistique fonctionnelle et stylistique objective. <Paris> Presses universitaires de France 1976.

Bühler, Karl. Theory of language : the representational function of language. Amsterdam John Benjamins 1990.

Eliasson, Stig. Papers by: Eliasson, Holmberg, Widell : + a report from the. Phonetics Lab. Uppsala Uppsala University 1990.

Delbrück, Bert. Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. Hildesheim Olms 1976.

Doroszewski, Witold. Elements of lexicology and semiotics. The Hague Mouton 1973.

Erdmann, Oskar. Grundzüge der deutschen Syntax. Hildesheim Olms 1985.

Fano, Giorgio. The origins and nature of language. Bloomington <Ind.> Indiana University Press cop. 1992.

Halliday, M. A. K.. Language as social semiotic : the social interpretation of language and meaning. London Arnold 1978.

Humboldt, Wilhelm von. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues. Hildesheim Olms 1974.

Humboldt, Wilhelm von. Linguistic variability & intellectual development. Coral Gables (Fla.) University of Miami Press  1971

Iconicity in language. Amsterdam Benjamins 1995.

Innis, Robert E.. Karl Bühler : semiotic foundations of language theory. New York Plenum Press cop. 1982.

Kevelson, Roberta. Style, symbolic language structure and syntactic change : intransitivity and the perception of is in English. Lisse The Peter de Ridder Press 1976.

New directions in linguistics and semiotics. Amsterdam Benjamin 1984.

Pelc, Jerzy. Studies in functional logical semiotics of natural language. The Hague Mouton 1971.

Seppänen, Jouko. Japanin kieli ja merkillinen kirjoitusjärjestelmä : grafiikkaa, semiotiikkaa, mystiikkaa. Helsinki Opetusministeriö 1980. KADONNUT

Koch, Walter A.. Zur Theorie des Lautwandels. Hildesheimheim Olms c 1970.

Eschbach, A. 1984. Bühler-Studien. Frankfurt am Main : Suhrkamp.

Karl Bühler's theory of language : proceedings of conferences held at Kirchberg, August 26, 1984 and Essen, November 21-24, 1984 / ed. by Achim Eschbach. Amsterdam : Benjamins, 1988 

Resnikow, L. O. Zeichen, Sprache, Abbild. Frankfurt am Main Syndikat 1977

Shaumyan, Sebastian. A semiotic theory of language . Bloomington, Ind. Indiana University Press cop. 1987.

Tobin, Yishai. Semiotics and linguistics. London Longman 1990.

Merkitys, semantiikka

Fischer-Lichte, Erika. Bedeutung : Probleme einer semiotischen Hermeneutik und Ästhetik. München Beck 1979. (käsik)

Morris, Charles. Writings on the general theory of signs. The Hague Mouton 1971.

Nauta, Doede. The meaning of information. The Hague Mouton 1972.

Nida, Eugene A.. Componential analysis of meaning : an introduction to semantic stuctures. The Hague Mouton 1975.

Norrick, Neal R.. Semiotic principles in semantic theory. Amsterdam Benjamin 1981.

Meaning as explanation : advances in linguistic sign theory. Berlin Mouton de Gruyter 1995.

Groth, Niels Boje. Planlaegning mellem semiotik og semantik og om tidens kamp mod stedet. Stockholm Nordiska institutet för samhällsplanering <1988>.

Rollin, Bernard E.. Natural and conventional meaning : an examination of the distinction. The Hague Mouton 1976.

Kääntäminen

Toury, Gideon. In search of a theory of translation. Tel Aviv The Porter Institute for Poetics and Semiotics 1980.

Semiotik und Übersetzen. Tübingen Narr 1980.

Gorl`e, Dinda L.. Semiotics and the problem of translation : with special reference to the semiotics of Charles S. Peirce. Amsterdam Rodopi 1994.

Semiotiikka ja filosofia

Apel, Karl-Otto. Transformation der Philosophie: 1 Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik. Frankfurt a.M 1973.

Heim, Robert. Semiologie und historischer Materialismus : zum Verhältnis von Sprache und Geschichte in der marxistischen Strukturalismusdiskussion . Köln Pahl-Rugenstein 1983 .

Heinrichs, Johannes. Reflexionstheoretische Semiotik 1. Teil Handlungstheorie. Bonn Bouvier Verlag Herbert Grundmann 1980.

Martin, R. M.. Semiotics and linguistic structure : a primer of philosophic logic. Albany (N. Y.) State University of New York Press 1978.

Klaus, Georg. Semiotik und Erkenntnistheorie. LAITOS: 4., unveränd. Aufl.. München Fink 1973.

Mind and cognition : philosophical perspectives on cognitive science and artificial intelligence. Helsinki The Philosophical Society of Finland 1995.

Historia

History of semiotics. / ed. by Achim Eschbach & Jürgen Trabant. Amsterdam : Benjamin, 1983

Eberstein, Wilhelm Ludwig Gottlob von. Versuch einer Geschichte der Logik und Metaphysik : bey den Deutschen von Leibnitz bis auf gegenwärtige Zeit. Hildesheim Olms 1985.

Bursill-Hall, G. L.. Speculative grammars of the Middle Ages : the doctrine of Partes orationis of the Modistae. The Hague Mouton 1971.

De Fusco, Renato. Architektur als Massenmedium : Anmerkungen zu einer Semiotik der gebauten Formen. Gütersloh Bertelsmann 1972.

Krampen, Martin. Geschichte der Strassenverkehrszeichen : diachronische Analyse eines Zeichensystems. Tübingen Stauffenburg 1988.

Uspenski, B. A.. Semiotik der Geschichte. Wien Österreichische Akademie der Wissenschaften 1991.

Meyer-Knees, Anke. Verführung und sexuelle Gewalt : Untersuchung zum medizinischen und juristischen Diskurs im 18. Jahrhundert. Tübingen Stauffenburg Verlag 1992.

On the medieval theory of signs. Amsterdam Benjamin 1989.

Kommunikaatio

Ahmanova, Olga. Optimization of natural communication systems. The Hague Mouton 1977.

Köller, Wilhelm. Semiotik und Metapher : Untersuchungen zur grammatischen Struktur und kommunikativen Funktion von Metapehrn. Stuttgart Metzler 1975.

Ventola, Eija . The structure of social interaction : a systemic approach to the semiotics of service encounters. London Pinter 1987.

Ruesch, Jurgen. Semiotic approaches to human relations. The Hague Mouton 1972.

Eleet

Nonverbal communication, interaction, and gesture : selections from Semiotica. The Hague Mouton 1981.

Ostwald, Peter F.. The semiotics of human sound. The Hague Mouton 1973.

Poyatos, Fernando . New perspectives in nonverbal communication : studies in cultural anthropology, social psychology, linguistics, literature, and semiotics . Oxford Pergamon Press 1983.

Tamm, Maare. The semiotic function : studies in children's representations. Umeå Umeö University 1990.

Kulttuuri- ja sosiaalitutkimus

Teesejä kulttuurien semioottisesta tutkimuksesta :. (sovellettuna slaavilaisiin teksteihin). Jyväskylä Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen laitos.

Iconicity : essays on the nature of culture. Tübingen Stauffenburg-Verlag cop. 1986.

Kielen ja kulttuurin dialogia. Helsinki Helsingin yliopisto 1993.

Kulttuurintutkimus : johdanto. Helsinki Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1994.

Lotman, Juri M.. S`miotique de la culture Russe : `tudes sur l'histoire. <Lausanne> L'Age d'homme 1990.

Lotman, Jurij Mihajlovic. Universe of the mind : a semiotic theory of culture. London Tauris cop. 1990.

Thwaites, Tony. Tools for cultural studies : an introduction. South Melbourne Macmillan 1994.

Foucault, Michel. The order of things : an archaeology of the human sciences. New York Vintage Books 1994.

Semiotics of nature and culture of the Komi (Zyrians). Imatra 1994.

Semiotische Studien zum Sprichwort : simple forms reconsidered 1 . Tübingen Narr 1984.

Zito, George V.. Systems of discourse : structures and semiotics in the social sciences. Westport, Conn Greenwood Pr 1984.

Journalismi ja mediatutk

Tieto-opista mediapeliin : journalismin tutkimuksen näkökulmia. Porvoo Helsinki Juva WSOY 1995.

Vennervirta, Seija Liisa. Mitä radio helsinkiläisille kertoo? : vertaileva semioottinen analyysi kolmen Helsingissä kuuluvan radiokanavan iltapäiväohjelmista. Helsinki Yleisradio 1990.

TV

Hodge, Robert . Children and television : a semiotic approach. Cambridge Polity 1986 .

Wulff-Nienhüser, Marianne . Nachrichten im Fernsehen : theoretische und methodische Probleme bei der Analyse von Medienrealität Münster Münsteraner Arbeitskreis für Semiotik 1982.

Ovaskainen, Kai. Monimerkityksinen televisio : television vastaanotossa esiintyvän monitulkintaisuuden syyt. <Tampere> Tampereen yliopisto 1990.

Pietilä, Veikko. Tv-uutisista, hyvää iltaa : merkityksen ulottuvuudet televisiouutisjutuissa. <Tampere> Vastapaino 1995.

Sosiaalitutkimus

Flynn, Pierce J.. The ethnomethodological movement : sociosemiotic interpretations. Berlin Mouton de Gruyter 1991.

Gottdiener, M.. Postmodern semiotics : material culture and the forms of postmodern life. Oxford Blackwell 1995.

Hodge, Robert. Social semiotics. Ithaca, N.Y. Cornell University Press cop. 1988.

Manning, Peter K. . Semiotics and fieldwork. Newbury Park, Calif. Sage Publ. cop. 1987.

Wieder, D. Lawrence. Language and social reality : The case of telling the convict code. The Hague Mouton 1974.

Hallinto ja Politiikka

Kekäle, Vesa. Perestroika eskatologisena poliittisena prosessina : Andrei Saharovin kuoleman semiosis ja sen teemojen kehkeytyminen. <Tampere> Tampereen yliopisto 1991.

Koivisto, Jussi V.. Dual management : a semiotic study on duality in Japanese culture and its manifestations in Japanese business management. Helsinki Helsinki School of Economics and Business Adminstration. 1. P LAINAUS Saatavana

Semiotics of culture. The Hague Mouton 1979.

Tyler, Stephen A.. The unspeakable : discourse, dialogue, and rhetoric in the postmodern world. Madison (Wis.) University of Wisconsin Press 1987.

Schleifer, Ronald. Culture and cognition : the boundaries of literary and scientific inquiry. Ithaca, N.Y. Cornell University Press 1992.

Semiotics and dialectics : ideology and the text. Amsterdam John Benjamins B.V. 1981.

Rossi-Landi, Ferruccio. Ideologies of linguistic relativity. The Hague Mouton 1973.

Mainokset

Marketing and semiotics : new directions in the study of signs for sale . Berlin Mouton de Gruyter 1987 .

Nöth, Winfried. Semiotik : eine Einführung mit Beispielen für Reklameanalysen. Tübingen Niemeyer 1975.

Aslama, Minna. Swines and sweaters : a semiotic analysis of the Benetton print campaign in 1992. Helsinki Helsingin kauppakorkeakoulu 1994.

Estetiikka ja taiteenlajit

Burgin, Victor. Taideteorian loppu. <Hki> Literos 1989 Jyväskylä Gummerus.

Semiotics of art : Prague School contributions. Cambridge, Mass. MIT Press 1986.

kirjallisuus

Literatursemiotik : Methoden - Analysen - Tendenzen / Achim Eschbach, Wendelin Rader (Hrsg.) Osat 1 ja 2. Tübingen : Narr 

Finter, Helga. Semiotik des Avantgardetextes : gesellschaftliche und poetische Erfahrung im italienischen Futurismus. Stuttgart Metzler 1980.

Fokkema, D. W.. Theories of literature in the twentieth century : structuralism, Marxism, aesthetics of reception, semiotics. London Hurst 1977.

Hardt, Manfred. Poetik und Semiotik : das Zeichensystem der Dichtung. Tübingen Niemeyer 1976.

Hendricks, William O.. Essays on semiolinguistics and verbal art. The Hague Mouton 1973.

Kukkonen, Pirjo, 1949-. Kielen silkki : hiljaisuus ja rakkaus kielen ja kirjallisuuden kuvastimessa. Helsinki Yliopistopaino 1993.

Larsen, Svend Erik. Litteraer semiologi : fire essays om fortaelle(r)problemet. Odense Odense universitetsförlag 1975.

Lahusen, Thomas. Autour de l"homme nouveau" : allocution et soci`t` en Russie au XIXe siecle (Essai de s`miologie de la source litt`raire).

Norrman, Ralf. Nature and language : a semiotic study of cucurbits in literature. London Routledge & Kegan Paul 1980.

Kloepfer, Rolf. Poetik und Linguistik : semiotische Instrumente. München W. Fink cop. 1975.

Koch, Walter A.. Poetry and science : semiogenetical twins. Tübingen Narr cop.1983.

Trabant, Jürgen. Zur Semiologie des literarischen Kunstwerks : Glossematik und Literaturtheorie. München Fink 1970. 

Tuohimaa, Sinikka. Maailma tekstinä : Kari Aronpuron runous ja postmodernismi. Oulu <Oulun yliopisto> 1990.

Uspenski, B. A.. Komposition poetiikka : taideteoksen sommittelun periaatteet. <Helsinki> Orient Express <1991> <Pieksämäki> RT-paino.

Uspenski, B. A.. Poetik der Komposition : Struktur des künstlerischen Textes und Typologie der Kompositionsform. Frankfurt am Main Suhrkamp 1975.

Shukman, Ann. Literature and semiotics : a study of the writings of Yu. M. Lotman. Amsterdam North-Holland 1977.

Segers, Rien T.. The evaluation of literary texts : an experimental investigation into the rationalization of value judgments with reference to semiotics and esthetics of reception. Lisse de Ridder 1978.

Reunanen, Esa. Merkitysympäristö ja uutisgenren säännöt. <Tampere> Tampereen yliopisto 1991.

Lyriikka, poetiikka

Salosaari, Kari. Lähtökohtia lyriikan semiotiikkaan sekä yleiseen strukturaalipoetiikkaan. Tampere Tampereen yliopisto 1995.

Weir, Lorraine. Writing Joyce : a semiotics of the Joyce system. Bloomington (Ind.) Indiana University Press 1989.

Wienold, Götz. Semiotik der Literatur. Frankfurt/M. Athenäum 1972.

Zeichen, Text, Sinn : zur Semiotik des literarischen Verstehens. Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht 1977.

Riffaterre, Michael. Semiotics of poetry. London Methuen 1978. Bloomington Indiana University Press 1978

Elokuva

Bettetini, Gianfranco. The language and technique of the film. The Hague Mouton 1973.

Carroll, John M.. Toward a structural psychology of cinema. The Hague Mouton cop. 1980.

Filmaufzeichnungen zur Analyse menschlicher Interaktion Münster MAkS Publikationen 1983.

Metz, Christian. Film language : a semiotics of the cinema. New York Oxford University Press 1974.

Metz, Christian. Language and cinema. The Hague Mouton 1974. 1.

Musiikki

International doctoral seminar on musical semiotics,. September 16-25, 1991 : abstracts of the Ph. D. projects. <Helsinki> <University of Helsinki> 1991.

Tarasti, Eero. Myth and music : a semiotic approach to the aesthetics of myth in music, especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky. Hki Suomen musiikkitieteellinen seura 1978.

Tarasti, Eero. Myytti ja musiikki : semioottinen tutkimus myytin estetiikasta. <Helsinki> Gaudeamus 1994.

Teatteri

Elam, Keir. The semiotics of theatre and drama. London Methuen 1980.

Multimedial communication Vol. 2 Theatre semiotics . Tübingen Narr 1982.

Pavis, Patrice . Voix et images de la scene : vers une s`miologie de la r`ception. <Lille> Presses Universitaires de Lille 1985.

Esineet, tuotanto yms

Arkkitehtuuri, esineet

Muotoilun tutkimus : keskustelun avauksia. Helsinki Taideteollinen korkeakoulu 1994. 1. P LAINAUS Saatavana

Peltovuori, Sinikka. Linnut liiteli sanoja : Laila Karttusen kuvatekstiilien problematiikkaa. Helsinki Helsingin yliopiston taidehistorian laitos 1995.

Product Semantics '89 Conference (1989). Product Semantics '89 : proceedings from the Product Semantics '89 Conference 16-19 May 1989 at the University of Industrial Arts Helsinki UIAH. Helsinki University of Industrial Arts Helsinki 1990.

Signs, symbols, and architecture. Chichester Wiley 1980.

Uotila, Minna. Pukeutumisen kuvaus : kuvia kulttuurin merkeistä. Helsinki Yliopistopaino 1995.

Semantic visions in design : proceedings from the Symposium on Design Research and Semiotics, 17.-18.5.1989 at University of Industrial Arts Helsinki UIAH Helsinki University of Industrial Arts 1990.

Andersen, P. B.. A theory of computer semiotics : semiotic approaches to construction and assessment of computer systems. Cambridge Cambridge University Press 1990.

Honkasalo, Antero, 1945-. Harhainen oleminen - tapaturmaselostukset kertomuksina Lappeenranta Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 1990.

Honkonen, Vesa. Tutkielma jälkiteollisen ajan tilakäsityksestä ja sen suhteesta muuttuvaan maailmankuvaan. <Oulu> Oulun yliopisto 1990.

Vihma, Susann. Products as representations : a semiotic and aesthetic study of design products. Helsinki University of Art and Design Helsinki 1995.

The socialness of things : essays on the socio-semiotics of objects. Berlin Mouton de Gruyter 1994.

Kirjasto

Suominen, Vesa, 1954-. Dokumentaarisen viestinnän semiologiaa : käsitteellinen luonnos. Tampere Tampereen yliopisto 1990.

Giljarewski, R. S.. Tieteellisten informaatioprosessien semiotiikkaa. Tampere UDK 1980 Tehokopiointi.

Koivunen, Hannele. Kirjasto merkityksen tuottajana tietoyhteiskunnassa. Helsinki Kirjastopalvelu 1995.

Lääketiedeja hoito

Lääketiede ja filosofia. Helsinki Yliopistopaino 1995.

de Shazer, Steve. Ratkaisevat erot : ratkaisukeskeinen terapia auttamistyössä. Tampere Vastapaino 1995.

Die Einheit der semiotischen Dimensionen. Tübingen Narr 1978.

Regnauld, Bernard . The foot : pathology, aetiology, semiology, clinical investigation and therapy . Berlin Springer 1986.

Naiskuva

De Lauretis, Teresa. Alice doesn't : feminism, semiotics, cinema. London Macmillan 1984 .

Koivunen, Hannele, 1949-. The woman who understood completely : a semiotic analysis of the Mary Magdalene myth in the Gnostic gospel of Mary. Imatra International Semiotics Institute 1994.

Koivunen, Hannele. Madonna ja huora. Helsingissä Otava <1995>.

Jacobson, Maja. Kläder som språk och handling : om unga kvinnors användning av klädseln som kommunikations- och identitetsskapande medel. Stockholm Carlsson 1994.

Van Buren, Jane Silverman. The modernist madonna : semiotics of the maternal metaphor Bloomington (Ind.) Indiana University Press 1989. 1. P LAINAUS Saatavana 1770216901 1.

Women, feminist identity and society in the 1980's : selected papers. Amsterdam Banjamin 1985.

Opetus

Engels, Leopold K.. Pedagogical grammar as applied semiotics. Trier Linguistic Agency University of Trier 1978.

Eronen, Jarmo, 1943-. Metsän ja metsätalouden semiotiikkaa. Helsinki Helsingin kauppakorkeakoulu 1992.

Kiefer, Klaus H.. Ästhetik - Semiotik - Didaktik : differenzierte Wahrnehmung als Prinzip ästhetischer Erziehung. Tübingen Narr 1982.

Whitson, James Anthony. Constitution and curriculum : hermeneutical semiotics of cases and controversies in education, law and social science. London Falmer Press 1991.

Psykologia

Blanchard, Marc Eli. Description : sign, self, desire. The Hague Mouton 1980.

Coward, Rosalind. Language and materialism : developments in semiology and the theory of the subject . London Routledge & Kegan Paul 1977 (Repr. 1980, 1986).

League, Richard. Psycholinguistic matrices : investigation into Osgood and Morris. The Hague Mouton 1977..

MacLean, Robert M.. Narcissus and the voyeur : three books and two films. The Hague Mouton 1979.