Webmaster


puh. (08) 553 1430
faksi (08) 553 1484

PL 3000
90014 Oulun yliopisto

Oulun yliopisto
GEOTIETEIDEN LAITOS

Geotieteiden laitos

Oulun yliopiston geotieteiden laitos keskittyy maapallon synnyn, rakenteen, koostumuksen ja kehitykseen liittyvien prosessien tutkimukseen.

Perustiedoilla on tärkeä merkitys ihmiskunnan maailmankuvan muodostamisessa. Lisäksi geotieteillä on runsaasti tärkeitä sovellutuksia mm. raaka-ainehuollon ja ympäristön tutkimuksessa.

Laitoksen tutkimus kuuluu nykytieteen nopeasti kehittyvään eturintamaan ja kansainvälisyys on siinä yksi tärkeä osa.

Koulutusohjelma kouluttaa geologeja opettajiksi ja tutkijoiksi eri tutkimus- ja oppilaitoksiin sekä näiden alojen asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä varten teollisuuden sekä yksityisen ja julkisen sektorin palvelukseen.

Geologien työtehtävinä ovat maankamaran, sen raaka-aineiden sekä ympäristönhoidon tutkimus ja kartoitustehtävät sekä näihin aloihin liittyvä suunnittelu.

Koulutusohjelmassa opiskellen voi saavuttaa käytännön valmiudet myös geokemistin ammattitehtäviin.