... issa1
Myös Windowsissa istunnon voi aloittaa komentotulkista, mutta komento on Rterm
... ohjetiedoston2
Ei välttämättä Windowsissa.
... yleensä.3
Sijoitusoperaattoksi kelpaa toistaiseksi myös ``_'' eli alaviiva, muttemme suosittele sen käyttöä, koska se tekee koodista vaikealukuisen. Se tulee myös poistumaan tulevista R-versioista ja tällä hetkellä R jo varoittaa sen käyttäjää.
... histogrammikomentoja.4
plot(table(rpois(100,3.2)), type="h") piirtää oikeaoppisen kuvan kutsussa lasketusta Poisson-muuttujasta.
... momentit.5
Tukeyn ``power of five'' -sääntö sanoo: ``Älä kuvittelekaan estimoivasi k:nnetta momenttia ellei aineistosi koko ole vähintään 5k havaintoa'' eli keskiarvolle 5, hajonnalle 25, vinoudelle 125, huipukkuudelle 625,...
... jakauma)6
Muuttuja F kannattaa poistaa (rm(F)) kun sitä ei enää tarvita: muutoin komentojen määritteet (vipu=F) epäonnistuvat salaperäisesti.
... laskuvirheestä.7
0.800 - 0.599 $ \neq$ 0.401: Ranta et al. (1989, Esim. 6.6, rivi 12).
... suoraan:8
Se on kuitenkin paketissa rekola aineistona vesilisko
... aineistoa.9
R:ssä voi funktiolle predict.lm antaa myös uuden aineiston (data.frame), jossa on samannimiset selittävät muuttujat kuin lm-oliossa, mutta funktion poly kanssa voi tulla ongelmia mikäli tehdään uusi aineisto, sillä poly ei muodosta raakapolynomeja vaan ortogonaalisia polynomeja (Venables & Ripley, 1999).
... cm).10
Ero §7.4 tuloksiin johtuu siitä, että nyt käytämme vain yhtä selittävää tekijää, joten vakio ei ole emo 1 vaan ``keskiemo''.
... malliin.11
Two roads diverged in a wood, and I -- I took the less traveled by; And that has made all the difference. Robert Frost