R:

Opas ekologeille

Jari Oksanen

Versio
21. tammikuuta 2003

Saatteeksi
[] []


Tämä opas johdattaa lukijan -- toivottavasti lempeästi -- R-ohjelmaan. Opas on syntynyt välittömään opetustarpeeseen kun olen joutunut opetttamaan biometrian perusteita ja tilasto-ohjelmia ekologisesti suuntautuneille biologian opiskelijoille, lähtökohtana suomalainen biometrian oppikirja (Ranta et al., 1989). Oppaan esimerkit ovat peräisin Biometrian oppikirjasta, mutta tällä kertaa ne analysoidaan R-ohjelmalla. Lienee hyödyllisintä lukea tätä opasta rinnan Biometrian kirjan kanssa, etenkin kun useimmat oppaan analyyseistä poikkeavat alkuperäisestä.

R on todella laaja ja voimakas ohjelma. Tämä opas kattaa vain pienen osan R:stä. Olen valinnut esiteltäväksi vain mielestäni keskeisimmät ekologien tarvitsemat menetelmät. Käytännössä painopiste on R:n lineaarisissa malleissa, jotka ovat ekologisten koe- ja havaintoaineistojen käsittelyn tärkein työkalu. Olen pyrkinyt kirjoittamaan oppaan melko käytännönläheiseksi. R:n ohjelmointia käsitellään vain hyvin pintapuolisesti. Pääpaino on komennoissa, joilla aineistosta saa mahdollisimman nopeasti perusanalyysit. Alkututustumisen jälkeen käyttäjä siirtyy toivottavasti mahdollisimman pian perusteellisempien oppaiden ja syvempien analyysien pariin.

Korjaukset ja kommentit ovat tervetulleita osoitteeseen

jari.oksanen@oulu.fi
Tämän oppaan aineistot ovat saatavissa R-paketissa rekola. Tämä paketti samoin kuin oppaan uusin versio ja mahdolliset lisätiedot ovat saatavilla verkko-osoitteestani
http://cc.oulu.fi/~jarioksa/

Esa Läärän lukuisat kommentit ovat oleellisesti parantaneet tätä opasta.


Jari Oksanen Oulu, 21. tammikuuta 2003
Jari Oksanen 2003-01-21