Istunnon hallinta

Lopetettaessa R-istunto, ohjelma kysyy talletetaanko istunto. Mikäli tähän vastaa myönteisesti

> q()
Save workspace image? [y/n/c]: y
kaikki istunnossa annetut komennot tallettuvat tiedostoon .Rhistory ja kaikki muuttujat ja aineistot tallettuvat tiedostoon .RData. Käynnistettäessä istunto seuraavan kerran, sekä aineisto että entiset komennot luetaan muistiin. Komento ls() (tai vaihtoehtoisesti objects()) antaa luettelon käytettävissä olevista aineistoista ja muuttujista. Vanhoja komentoja voi selata (ainakin LINUX-R:ssä) nuolinäppäimillä \framebox{\textsc{$\uparrow$}} ja \framebox{\textsc{$\downarrow$}}. Aiemmin annettuja komentoja voi etsiä näppäilemällä \framebox{\textsc{ctrl}}- \framebox{\textsc{r}} ja kirjoittamalla osan annetusta komennosta. Kun haluttu komento on löytynyt, sen saa käyttöön näppäilemällä \framebox{\textsc{esc}}, minkä jälkeen komentoa pystyy myös muokkaamaan.

Jos istuntoon alkaa kertyä liikaa epämääräisiä, alkujaan väliaikaisiksi tarkoitettuja muuttujia, ylimääräiset voi poistaa komennolla rm. Täysin puhtaaksi työtiedostonsa saa hävittämällä tiedostot .RData ja .Rhistory. Tähän ei ole juurikaan tarvetta, mikäli kukin osaprojekti on alkujaankin aloitettu omassa alihakemistossaan, sillä nämä tiedostot eivät näy muihin hakemistoihin.


Jari Oksanen 2003-01-21