Lisäpaketit eli kirjastot

Perus-R:ssä on vain kaikkein keskeisimmät menetelmät ja funktiot. Suuri osa R:n arvokkaista ohjelmista on itse asiassa erillisissä lisäpaketeissa (``packages'') eli kirjastoissa (``libraries''). Osa näistä paketeista tulee perus-R:n mukana, mutta osa on erikseen hankittava ja asennettava. Ne ovat saatavilla samasta paikasta kuin R (http://cran.r-project.org/).

Vaikka kirjasto olisi asennettu, ei R näe sen ohjelmia, ennen kuin kirjasto on otettu käyttöön. Seuraavat komennot ovat hyödyllisiä kirjastoja käytettäessä:

> library()         # Luettelo asennetuista kirjastoista
> library(help=pkg) # Kirjaston pkg ohjelmat
> library(pkg)      # Ottaa käyttöön kirjaston pkg
> detach(pkg)       # Poistaa käytöstä kirjaston pkg
Windowsissa kirjastojen käyttöön otto ja selailu on mahdollista suoraan ikkunavalikosta.

Tämän oppaan esimerkkien ja tehtävien tiedostot ovat paketissa rekola, joka on saatavissa kotisivuiltani http://cc.oulu.fi/~jarioksa/. Muita oppaassa käytettyjä paketteja ovat yleishyödyllinen MASS (Venables & Ripley, 1999) ja monimutkaisissa lineaarisissa malleissa (§7.7) käytetty nlme. Pakettia foreign tarvitaan lukemaan muilla tilasto- ja taulukkolaskentaohjelmilla tallennettu ulkoinen havaintotiedoston R:ssä käsittelykelpoiseksi datakehikoksi (ks. s. [*]).


Jari Oksanen 2003-01-21