Analyysien tallennus ja tulostus

Nykyisellään paljaassa R:ssä ei ole kovin kehittynyttä tapaa tallentaa analyysien tuloksia tiedostoon, mutta esimerkiksi Windowsin Rgui-ikkunan istunto voidaan tallettaa ja tulostaa. Muiden, esimerkiksi LINUX-käyttäjien kannattaa asentaa (X)Emacs-ohjelma ja ESS (``Emacs Speaks Statistics''), jonka avulla emacsista käsin pystyy käyttämään R:ää ja monia muita tilastollisia ohjelmia (-PLUS., SAS, SPSS...). Kevyempi vaihtoehto on keskeisten analyysin osien kopiointi hiirellä johonkin tekstinkäsittelyohjelmaan.

Grafiikkatiedostojen tulostaminen onnistuu komennolla dev.print ja tallentaminen komennoilla dev.copy2eps tai dev2bitmap -- Windowsissa myös graafisesti suoraan ikkunavalikosta. Komento dev.copy2eps tuottaa Encapsulated PostScript -tiedostoja, jotka ovat julkaisutarkoituksiin yleensä parhaita: ne käyttävät vektorigrafiikkaa, joten ne ovat skaalattavia ja tarkkoja. Windows-ohjelmilla tosin näyttää olevan usein ongelmia niiden käsittelyssä. Komento dev2bitmap tuntee monia vaihtoehtoisia bittikarttaformaatteja, jotka sopivat esim. verkkokäyttöön, mutta ovat yleensä huonolaatuisia käsikirjoituksissa ja julkaisuissa. Hieman epäloogisesti dev2bitmap tuottaa myös vektorigrafiikkaa käyttäviä pdf-tiedostoja, joskin niiden formatointi poikkeaa hieman ruudulla näkyvästä ja muiden vaihtoehtojen tallentamasta kuvasta.


Jari Oksanen 2003-01-21