R:n mukauttaminen (customizing)

R:n ulkoasua ja käyttäytymistä voi säädellä optioilla. Esimerkiksi minä suhtaudun ylenkatseella ``merkitsevyystähtiin'' ja tämän oppaan esimerkeissä niitä ei näy. Olen saanut tämän aikaan komennolla:

> options(show.signif.stars=FALSE)

joka ylittää asennuksen oletuksen tulostaa tähdet. R:n mukauttamiskomentoja ovat:

Optioita on hyvin paljon, ja ne saattavat vaihtua versioittain: help antaa ajantasaisen tiedon. Optioiden vallitsevat arvot näkee ehkä tiiveimmin komennolla

> str(options())

R:n asennuksen myötä systeemissä on tiedosto Rprofile, joka sisältää oletusasetukset (ja jota R:n ylläpitäjä on voinut muuttaa). Jokainen käyttäjä voi kirjoittaa itselleen oman piilotiedoston .Rprofile, joka syrjäyttää systeeminlaajuiset asetukset. R etsii tätä tiedostoa ensin työhakemistosta ja sitten käyttäjän kotihakemistosta eli käyttäjällä voi olla erilaisia .Rprofileja, mutta vain ensin löydetty toimii. Lisäksi käyttäjä voi kirjoittaa työhakemistossa toimivan funktion .First, joka suoritetaan aloitettaessa istunto (katso help(.First)). Tässä voi olla optioiden lisäksi muitakin komentoja, esim. tietyt kirjastot voidaan automaattisesti lukea istuntoon.


Jari Oksanen 2003-01-21