Paisunut laskin

R on interaktiivinen, komentopohjainen ohjelma. Siinä on erinomaiset matemaattiset ja tilastolliset perusvalmiudet, joten se toimii mainiosti myös laskimena. Matemaattinen lauseke kirjoitetaan R-kehotteeseen, ja R antaa välittömästi vastauksen:

> log(pi)/sqrt(2)
[1] 0.8094463

R tuntee matemaattiset operaattorit +, -, *, / ja ^ (potenssiin korotus). Lisäksi se tuntee tavalliset matemaattiset funktiot kuten log (luonnollinen logaritmi tai minkä tahansa kannan base logaritmi), log10, log2, exp, sin, tan, sqrt jne.

Laskujen tulokset voi tallettaa muuttujiin sen sijaan että ne tulostaisi suoraan näytölle. R:n ensisijainen sijoitusoperaattori ``<-'' koostuu kahdesta peräkkäisestä merkistä ``<'' eli ``pienempi kuin'' ja ``-'' eli ``tavuviiva''. Sijoitusoperaattoriksi kelpaa myös ``='' eli ``on yhtä kuin'' -- ainakin yleensä.3 Talletetun muuttujan arvon voi tulostaa näytölle kirjoittamalla muuttujan nimen, mikä epäsuorasti kutsuu komentoa print:

> r <- 2   
> A <- pi*r^2
> A
[1] 12.56637

Huomattakoon, että R laskee tarkemmin kuin tulostaa -- tulostettavien numeroiden määrää voi muuttaa (options(digits)).

R-muuttujien nimissä saa olla merkkejä A-Za-z0-9 ja ., mutta nimi ei saa alkaa numerolla eikä pisteellä. Etenkin on huomattava, että matemaattiset symbolit (+, -, :, *, /) ja alaviiva ``_'' eivät ole sallittuja vaan voivat johtaa hämmentäviin virheisiin (alaviiva siksi, että se on sijoitusoperaattori). Itse asiassa joissain R-asennuksissa saattavat kelvata myös suomalaiset ääkköset, mutta niiden käyttökelpoisuus on riippuvaista koneen asetuksista ja jopa käyttöjärjestelmästä, joten niitä on järkevintä olla käyttämättä vaikka ne tänään ja täällä sattuisivatkin kelpaamaan (huomenna ja toisaalla kaikki voi olla toisin). Samaten tyhjät välit (``blankot'') eivät ole sallittuja muuttujien nimissä. Näitä määräyksiä pystyy usein kiertämään laittamalla nimet lainausmerkkien (") väliin, mutta tästä seuraa melko varmasti vaikeaselkoisia ongelmia -- ennemmin tai myöhemmin.


Jari Oksanen 2003-01-21