Luettelot (lists)

Luettelot eli listat (list) ovat vielä yksi R:n datatyypeistä. Luettelossa voi olla erimittaisia ja erinimisiä nimettyjä komponentteja. Peruskäyttäjä joutuu harvemmin luomaan luetteloita, mutta monet ohjelmat tuottavat tuloksenaan luettelon. Esimerkiksi regressioanalyysin tulos funktiosta lm on luettelo (§ 7). Siinä on nimettyinä komponentteina mm. sovitetut arvot, residuaalit, jäännösvaihtelu, regressiokertoimet, vapausasteet, malliyhtälö ja paljon muuta. Näihin komponentteihin viitataan kuten aineiston muuttujiin: luettelo$komponentti. Menettelyn etuna on, että kaikki mallin tulokset kulkevat yhdessä roskaamatta istuntoa lukemattomalla määrällä analyysin tuottamia muuttujia, joita käyttäjä ei ehkä koskaan tarvitse.

Itse asiassa aineisto on luettelon erikoistapaus: kaikki komponentit ovat samanmittaisia vektoreita eli havaintojen määrä on sama kaikille muuttujille.

Luettelo muodostetaan komennolla list, jonka parametrilistassa esitellään luettelon komponentit ja muuttujat, joista ne muodostetaan:

> lista <- list(komp1 = x, komp2 = y)


Jari Oksanen 2003-01-21