Oliot

R:ssä on olioita, joilla on periytyviä ominaisuuksia. Yksinkertaisimpia kohtaamistamme olioista on data.frame (kpl. 3.7). Olion luokan saa tietää komennolla class. Monet funktiot, esimerkiksi regressioanalyysi, palauttavat luettelon, jossa on tavattoman suuri määrä komponentteja. Näiden joukossa ovat esimerkiksi sovitetut arvot, residuaalit, regressiokertoimet, vapausasteet ja paljon muuta. Regressionalyysin tulos on olio, joka kuuluu luokkaan lm (luku 7). Kun talletamme regressioanalyysin tuloksena syntyvän olion, meillä on tallessa kaikki analyysin kannalta tärkeä informaatio myös myöhempään käyttöön. Monet menetelmät tietävät, kuinka esittää tiettyyn luokkaan kuuluva olio. Esimerkiksi komento print (jota usein kutsutaan epäsuorasti kirjoittamalla olion nimi) ei tulosta kaikkia regressioanalyysin tuloksen osia, vaan ainoastaan luokalle lm määritellyt keskeiset tiedot. Kirjoittamalla

> methods(print)

käy ilmi, että yhden print-komennon sijaan R:ssä onkin suuri joukko komentoja print.luokka, ja esim. luokalle lm käytetty komento on itse asiassa print.lm. Pisteen jälkeistä osaa ei tarvitse kirjoittaa, vaan oikean luokan menetelmää kutsutaan automaattisesti. Muita monelle luokalle saatavilla olevia komentoja (``menetelmiä'') ovat esim. summary ja plot. Niinpä pelkällä plot-komennolla piiretyt kuvat on sopeutettu kyseiseen olioon. Mikäli haluamme paremman kuvan siitä, mitä olio on todella syönyt, voimme käyttää komentoja

> attributes(olio)

> str(olio)


Jari Oksanen 2003-01-21