plot: grafiikan peruskomento

Suuri osa tilastollisista peruskuvista voidaan muodostaa komennolla plot, jonka yksinkertainen perusmuoto on:

> plot(x,y)
> plot(y SPMtilde; x)   ## Vaihtoehtoinen muoto
Vaaka-akselin arvot annetaan vektorissa x ja pystyakselin vektorissa y. Mikäli kumpikin muuttuja on numeerinen, havaintopisteet merkitään kuvaan pisteillä koordinaattiensa mukaan.

Komennolle plot voi kuitenkin antaa monia lisämääreitä:


Jari Oksanen 2003-01-21