Kuvan täydentäminen uudella aineksella

Komento plot piirtää peruskuvan ja akseliston. Tähän kuvaan voi lisätä uusia kuva-aineksia. Peruskomentoja ovat:

Interaktiivinen komento locator käynnistetään

> locator()

Kun tämän jälkeen hiiren vasemmalla näppäimellä klikkaa kuvaa, kuuluu vain piippaus, ja kun lopulta näpäyttää hiiren oikeaa näppäintä, komento palauttaa klikattujen pisteiden koordinaatit (jotka tietysti voi tallettaa myös muuttujaan). Komennon avulla pystyy helposti sijoittamaan grafiikkaelementtejä haluamiinsa paikkoihin kuvaa. Toinen interaktiivinen komento identify taas lisää suoraan informaatiota havaintopisteisiin. Sitä kutsuttaessa on annettava kuvan x- ja y-koordinaatit sekä lisättävä teksti (label):

> identify(x,y,label, ...)

Jos label jätetään pois, identify lisää järjestysnumeron (katso kuva 7, sivu [*]). Jälleen hiiren oikea näppäin lopettaa komennon.


Jari Oksanen 2003-01-21