Kuvat luokittain: coplot ja lattice

Komento coplot esittää monta erillistä sirontakuviota jonkin luokkatekijän jakojen mukaan tai jatkuvan tekijän ositettuna (esim. kuvat 9, 10). Kaikkien kuvien asteikot ovat samat, joten eri kuvien suora vertailu on helppoa. Komennon yleinen muoto on

> coplot(y ~ x | luokka)
missä luokka on luokitteleva muuttuja. Myös komennossa coplot voi olla parametri panel, jolle on tarjolla funktio panel.smooth. Käsittelemme myöhemmin oman paneelifunktion kirjoittamista (§7.9, §7.10).

Vaihtoehtona coplot-komennolle voi käyttää kirjaston lattice komentoja, jotka ovat samantapaisia kuin -PLUS. -ohjelman trellis-funktiot. Lattice-komennot ovat erittäin monipuoliset ja voimakkaat. Niitä kannattaa opiskella kirjaston omilta apusivuilta.


Jari Oksanen 2003-01-21