Yleinen parametrointi ja ympäristö

Kuvien parametreja voi muuttaa monella tapaa. Osa peruskomennon plot yhteydessä esittämistäni parametreista (§4.1) on itse asiassa yleisiä kuvaparametreja, jotka voi antaa myös erikseen komennolla par. Selvittääkseen kuvakomennon mahdollisuudet, ei yleensä riitäkään että katsoo komennon ohjesivuja, vaan on myös katsottava

> help(par)

Olemme jo usein kohdanneet yhden par-käskyn, jota tarvitsemme usein:

> op <- par(mfrow=c(2,2)) # 2 x 2 osakuvaa, riveittäin
> par(mfcol=c(2,3))       # 2 x 3 osakuvaa, sarakkeittain
> par(op)                 # Palautetetaan vanhat parametrit
Parametrit mfrow ja mfcol määräävät piirrettäväksi monta osakuvaa samalle sivulle tai näytölle. Komento par palauttaa vanhat arvonsa, ja jos nämä talletetaan, voidaan muutosten jälkeen palata alkuperäisiin asetuksiin antamalla talletetut arvot parametrina. Parametreja on todella paljon; niihin on paras tutustua R:n ohjesivuilta.

Osa parametreista koskee vain joitain tulostuslaitteita. Esimerkiksi Postscript-kuvien muotoon vaikuttavat parametrit ps.options. Myös joillain yleisillä optioilla (options) voi olla vaikutusta kuviinkin.

Kuvat piirretään yleensä ensin näytölle erilliseen grafiikkaikkunaan. Kun kuva on valmis, sen voi kopioida muille laitteille eli ``deviiseille''. Komento dev.copy kopioi kuvan asetuksissa säädetelly tai komennossa ilmoitetulle ``laitteelle'', joka voi olla myös tiedosto. Joillekin suosituille vaihtoehdoille on omat komentonsa. Esim. tämä oppaan kuvat ovat EPS-tiedostoja, joita varten on oma komento:

> dev.copy2eps(width=5, height=4) # Kuvan koko tuumina
Komento dev.print (yrittää) tulostaa kuvan kirjoittimelle -- sen on tietysti oltava Postscript-kykyinen ja R:n on oltava määritelty yrittämään tulostusta. Muussa tapauksessa kuva yleensä tulostetaan Postscript-tiedostoksi.


Jari Oksanen 2003-01-21