Perinteiset testit ja luottamusvälit

Perinteiset testit täyttävät monet biometrian oppikirjat, mutta kuuluvat jollain tapaa tilastotieteen periferiaan: monet ovat irrallisia temppuja, jotka eivät liity kovinkaan likeisesti toisiinsa saati muihin tilastollisiin rakennelmiin. Ilmeisesti tämän takia monet näistä testeistä on R:ssä sisällytetty erilliseen pakettiin ctest (``classical tests''), joka kuitenkin on automaattisesti aina käytössä. Esittelen näistä perinteisistä testeistä vain t-testin sekä joitain jakaumien yhteensopivuustestejä. Monet Biometrian kirjan (Ranta et al., 1989) esittelemistä testeistä ovat toki saatavillla, ja lisäksi koko joukko muita. Ajantasaisen listan käytettävistä testeistä näkee komennolla

> library(help=ctest)Aliluvut
Jari Oksanen 2003-01-21