Yhteensopivuustestit

Yhteensopivuustesteillä arvioidaan vastaako havaittu jakauma jonkin yksinkertaisen nollahypoteesin perusteella odotettua jakaumaa, esimerkiksi tasajakaumaa tai jotain odotettua teoreettista jakaumaa. Yhteensopivuustesteistä esittelen khi-neliön testin (tai $ \chi^{2}_{}$-testin, jos halutaan käyttää kreikkalaisia kirjaimia) sekä Kolmogorovin-Smirnovin testin.Aliluvut
Jari Oksanen 2003-01-21