R-istunto

Oppaan esimerkeissä R:n kehote kirjoitetaan ``>''. Jos komento jatkuu toiselle riville, R:n jatkokehote kirjoitetaan ``+''. Käyttöjärjestelmässä annettujen komentojen kehote on ``$''. Joissain tapauksissa R-komentoihin on lisätty kommentti, joka seuraa merkkiä ``#''. Yksittäisen näppäimen painallukset on merkitty kehykseen, esimerkiksi r-näppäimen painaminen merkitään \framebox{\textsc{r}}. Jos useampaa näppäintä on painettava yhtaikaa, on ne yhdistetty väliviivalla: \framebox{\textsc{ctrl}}- \framebox{\textsc{alt}}- \framebox{\textsc{del}}.Aliluvut
Jari Oksanen 2003-01-21