Alustavat toimenpiteet

Lopetettaessa istunto, R kysyi, talletetaanko istunto nykyiseen työhakemistoon. Mikäli vastaus on myönteinen, R kirjoittaa työhakemistoon tiedostot .RData ja .Rhistory (nämä ovat ainakin UNIX-nimet: Windows saattaa käyttää toisenlaisia nimiä). UNIX-järjestelmässä pisteellä alkava tiedosto on piilotiedosto, joka ei näy normaalissa hakemistolistauksessa, ellei sitä pyydetä määritteellä ``ls -a''. Tämän takia jokainen ``projekti'' kannattaa aloittaa omassa hakemistossaan, jolloin talletetut istunnot ja komennot säilyvät siististi omissa lokeroissaan. Projektin tarvitsemat datatiedostot kannattaa myös siirtää aluksi tähän työhakemistoon.

Projekti kannattaa aloittaa luomalla uusi työhakemisto ja siirtymällä sinne:

$ mkdir kurssi
$ cd kurssi
$ R
> q()
$

Macintoshissa ja Windowsissa periaate on samanlainen, mutta hakemistojen hallinta tapahtuu todennäköisesti graafisesti.


Jari Oksanen 2003-01-21