Komennot

R-komentoa seuraa aina sulut (), joiden sisällä annetaan komennon lisämääreet. Kaikki mahdolliset lisämääreet näkee help-komennon avulla. Periaatteessa määritteet voi antaa luettelemalla samassa järjestyksessä kuin help ne luetteli. R:ssä on onneksi kaksi käyttöä helpottavaa piirrettä:

Esimerkiksi käyköön q-komennon ohjesivut:

Terminate an R Session

Description:

     The function `quit' or its alias `q' terminate the current R
     session.

Usage:

     quit(save = "default", status = 0, runLast = TRUE)
        q(save = "default", status = 0, runLast = TRUE)

     ... loput poistettu ...

Ohjesivusta käy ilmi, että komento q on itse asiassa synonyymi pidemmälle komennolle quit, jota myös voisi käyttää istunnon lopettamiseen. Komennolla voi näemmä olla kolme parametria, joista ensimmäinen ``save'' määrää, talletetaanko istunto. Sen oletusvastauksen (``default'') on määritellyt R:n ylläpitäjä (yleensä ``ask'' eli kysytään käyttäjältä, talletetaanko tiedosto). Jos käyttäjä haluaa tallettaa istunnon vastaamatta kysymyksiin, hän voi lopettaa istunnon kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

> q("yes")
> q(save="yes")


Jari Oksanen 2003-01-21