Ohjelmistoja Molekyyligenetiikka Klassinen genetiikka Ekologia Kotisivuja

ASPI-tuotteita


Biologista softaa

Yleistä
Software for Field Biologist Marco Bleekerin hyvin kattava linkkisivu, josta löytyy nimestä
huolimatta ohjelmia lähes mihin tahansa tarpeeseen biologian alalla

Fylogeniaohjelmia
PHYLIP  

Joe Felsensteinin fylogeniaohjelmisto

MacClade Wayne P. Maddison ja David R. Maddison ohjelma Maceille.
Lähinnä kuvien piirto ja yksittäisten ominaisuuksien evoluutio.
COMPARE Emilia P. Martinsin ja Thomas C. Ihslen fylogeniaohjelmisto
vertailevilla aineistoille
Phylogenetics Resources Software Page Linkkejä lähinnä saatavilla olevaiin fylogeniaohjelmiiin
Parsimony Analysis Software Willi Hennig Societyn linkit muihin fylogeniaohjelmiin

Populaatiobiologisia ohjelmia
Software for Population Analysis Linkkejä lähinnä merkintä-takaisinpyydystysaineistojen
analysointiohjelmistoihin ( Evan Coochin ylläpitämä)
Wildlife Society Bulletin Software Merkintä-takaisinpyydystys-, radiotelemetria-, linjalaskenta-,
habitaattinanalyysi-, optimointi-, ym ohjelmia.
Useimmat PD-ohjelmia
Morfometriaa
Morphometrics at Suny Brook Software James Rohlfin lista morfometrisiin analyyseihin
tarkoitetuista ohjelmista
Geneettinen analyysi
An Alphabetic List of  Genetic
 Analysis Software

Aakkosellinen lista ohjelmista: enimmäkseen kytkennän analysointi,
mappaus ja sukupuiden piirto-ohjelmia (jokseenkin kattava)
(Rockefeller University , Department of Statistical Genetics)
Arlequin

Arlequin on sekä konventionaalisen tai molekyyligeneettisen
polymorfismin analysointiin soveltuva populaatiogeneettinen
ohjelma. Ohjelma soveltuu sekä populaation sisäisiin että
populaatioiden välisiin populaatiogeneettiseen analysointiin.
GDA Diskreetin geneettisen datan analysointi
(Paul O. Lewis & Dmitri Zaykin)
Quantitative Genetic Research Lähinnä kirjan 'Genetics and Analysis of Quantitative Traits'
(Mike Lynch & Bruce Walsh) sähköinen liite
Linkkejä kvantitatiivisen genetiikan WWW-sivuille.
QTL Cartograph QTL-locusten kartoitusohjelma
(Basten, Weir & Zeng)
PLABQTL QTL-locusten kartoitusohjelma
(H.F. Utz and A.E. Melchinger)
MQTL QTL-locusten kartoitusohjelma (Nick Tinker)
Molecular Biology Software Molecular Biology Software (BIMAS)

Primereiden suunnittelua ym.
PrimerDesign ver. 2.1

DOS-ohjelma primerien suunnitteluun lähinnä PCR:ään

Primer3 Primerien suunnittelua reaaliajassa WWW-kautta
Oligonucleotid calculator Toimii WWW-kautta (Java appletit salliva selain).
Laskee mm. molekyylipainon ja sulamispisteen.


Klassinen ja populaatiogenetiikka

 Electronical Scholary Publishing Klassisia geneettisiä julkaisuja. Mukana mm. Malthus, Darwin,
Mendel, Galton, Hardy, Bateson, Morgan, Sturtevant, Wright etc.
 Online Mendelian Inheritance in Man Ihmisen geenien ja geneettisten sairauksien sähköinen luettelo
MendelWeb   

Lähinnä mendelistisen genetiikan opetukseen:
mm. Mendelin alkuperäisartikkelit

Virtual FlyLab

Suunnittele itse kärpäsristeytys haluamillasi mutanteilla

The Drosophila Virtual Library

Drosophila tutkimusta

FlyBase Drosophilojen genetiikkaa ja molekyylibiologiaa.
Myös alan ihmisten yhteystiedot.
DRES Ihmisen ja Drosophilan homologisten geenien kirjasto
FLYBRAIN Drosophilan hermojärjestelmän tietokanta
Movies of the Drosophila Embryo QuicTime-elokuvia Drosophilan embryon kehityksestä
DroSpeGe: Drosophila Species Genomes    Drosophila-lajien sekvenssejš (mm. BLAST-haut)
European Drosophila Genome Project Projektin tarkoituksena on sekventoida 
Drosophila melanogasterin
X-kromosomi
Berkeley Drosophila Genome Project
The Interactive Fly Drosophilojen kehitysgenetiikkaa
A Drosophila Image Database Kuvakirjasto (yli 1800 kuvaa) Drosophilan
genetiikasta ja kehityksestä
Journal of Quantitative Trait Loci

Elektroninen alan julkaisu, jota sponsoroi CSSA
(Crop Science Society of America )


Molekyyligenetiikka

Yleistä
Molecular Genetics Jump Station  

Paljon linkkejä

 Molecular Biology Protocols

Mark Stroemin kokoelma molekyylibiologisia protokollia. 
Methods Forumille voit jättää myös kysymyksiä ja vihjeitä. 
Myös linkkejä muualle, sekä lista on-line lehdistä

Cell & Molecular Biology Online Linkkejä, elektroniset julkaisut, protokollia, ryhmien esittelyjä
ja jopa työpaikkatarjouksia. Ahkerasti päivitetty
Firmoja
Finnzymes Oy Tuotetiedot, tilaukset, linkkejä...
Tietokannat
EMBL Computing Services
Searching GenBank


Ekologia

Kaikki
Ecology HomePage  

Aakkosellinen lista kaikista kuviteltavissa
olevista linkeistä linkit alalla


Biologien kotisivuja

 Esa Hohtola      

Mm. Oulun seudun lintuhavainnot

Ahti Karusalmi

Paljon linkkejä

Seppo Rytkönen

+ Evolutionary Biology Group

Marko Hyvärinen +Soil Ecology Group
Juha Tuomi

+Evolutionary Plant Ecology


ASPI-tuotteita

Atlanta Signal Processors, Inc.       

AQUA Software Products Incorporated

Appalachia- Science In The Public Interest

A. Studio. Professional Imaging

Automatizovaný systém právních informací