Yleistä

Tutkimusryhmässä selvitetään etenkin uhanalaisten ja pirstoutuneissa habitaateissa esiintyvien kasvilajien metapopulaatiogenetiikka sekä geenivirtaa sekä mikro- että makrospatiaalisessa mittakaavassa DNA-teknisin menetelmin.

Tutkimuksen tarkoituksena on populaatiogeneettisen perustutkimuksen lisäksi antaa taustatietoja uhanalaisten lajien käytännön suojelulle ja niiden habitaattien hoidolle. Tutkimusta tehdään läheisessä yhteistyössä samoja lajeja tutkivien ekologien kanssa.

Tällä hetkellä ryhmässä on meneillään neljä projektia

bullet

"Metapopulation genetics and gene flow in an endangered species, Silene tatarica"

bullet

"Spatiotemporal processes underlying population structure and phylogeography of Primula sibirica group plant species"

bullet

Conservation genetics of Scandinavian Silene furcata populations

Publications:

bullet

Aspi, J., Jäkäläniemi, A., Tuomi, J. & Siikamäki, P. 2003. Multilevel phenotypic selection on morphological characters in a metapopulation of Silene tatarica. -Evolution 57: 509-513. (pdf)

bullet

Tero, N., Aspi, J., Siikamäki, P., Jäkäläniemi, A. & Tuomi, J. 2003. Genetic structure and gene flow in a metapopulation of an endangered plant species, Silene tatarica -Molecular Ecology 12: 2073-2085 (pdf)

bullet

Tero, N., Aspi, J., Siikamäki, P., & Jäkäläniemi, A. 2005. Local genetic population structure in an endangered plant species, Silene tatarica (Caryophyllaceae) (pdf)

bullet

Rautiainen P, Laine A-L, Aikio S, Aspi J, Siira J, Hyvärinen M. 2004. Seashore disturbance and the management of the clonal Arctophila fulva: Modelling patch dynamics. -Appl. Veget. Sci., 7, 221–228 (pdf)

bullet

Kreivi, M., Rautiainen, P., Aspi, J. & Hyvärinen, M. 2005. Genetic structure and gene flow in an endangered perennial grass, Arctophila fulva var. pendulina (pdf)

bullet

Kreivi, M. Aspi, J. & Huttunen. S. 2006. Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers from Primula nutans (Primulaceae). -Molecular Ecology Notes (in press).

 

 

Yhteystiedot: Dosentti Jouni Aspi

Puhelin: +358-8-5531214 Faksi: +358-8-5531061