Spatiotemporal processes underlying population structure
and phylogeography of Primula sibirica group plant species

'Ruijanesikko'- tai Primula sibirica -ryhmään kuuluu joukko merenrantakasveja, joiden levinneisyysalue käsittää toisaalta Perämeren ja toisaalta Vienanmeren rannikot. Osalla näistä lajeista levinneisyysalue jatkuu sirkumpolaarisena pitkin Jäämeren rannikkoa. Perämeren rannalla lajien esiintymisalue on fragmentoitunut, kun taas pohjoinen pääpopulaatio on pääosin yhtenäinen.

Tutkimuksen päätarkoitus on selvittää molekyyligeneettisten menetelmien avulla tämän ryhmän kasvien jääkauden jälkeistä fylogeneettistä historiaa ja proses­seja, jotka ovat lajien nykyisen levinneisyyden taustalla. Lisäksi tarkoituksena on tutkia näiden samojen prosessien vaikutuksia lajien populaatiodynamiikkaan alueelli­sella ja populaatiotasolla.

Havaitun epäjatkuvan levinneisyyden taustalla voi olla kaksi laajassa maantieteellisessä skaalassa toimivaa prosessia. Nämä prosessit ovat dispersaali (hyppäyksellinen levittäytyminen) ja vikarianssi (jolla tarkoitetaan aikaisemman yhtenäisen levinneisyyden fragmentoitumista). Nämä samat prosessit voivat toimia paikallisella tasolla, ja selittää osaltaan kasvien alueellisen tason dynamiikka. Kaikilla mittakaavan tasoilla näiden kahden eri prosessin voimakkuuden vaihtelu tuottaa teoreettisesti erilaisen populaatioiden geneettisen rakenteen. Näitä teoreettisia ennusteita voidaan testata molekyyligeneettisin menetelmin, ja siten tutkia eri prosessien merkitystä kasvien levinneisyyteen ja populaatiodynamiikkaan kahdella eri mittakaavan tasoilla. 

Tutkimusta tehdään läheisessä yhteistyössä lajien ekologiaa selvittävien henkilöiden (Marko Hyvärinen, Kari Koivula, Annamari Markkola, Pirjo Rautiainen, Marika Niemelä ym.) kanssa.

Tästä projektista tekee ryhmässämme väitöskirjatyötä FM Marjut Kreivi (ohjaajina Jouni Aspi ja Elina Leskinen).

Katso esittely aiheesta (suomeksi)
Primula sibirica ryhmän lajien ekologian ja uhanalaisuuden tutkimus (englanniksi)
Population dynamics of Primula nutans var. jokelae -management and conservation practises
Implications of population biology of Arctophila fulva var. pendulina on management and conservation of boreal seashore meadows
Plant community interactions of Puccinellia phryganodes-dominated saltmarsh - goose grazing and management practises