Mitäs täältä löytyy?

Sivulla on biologisia opetusohjelmia. Ohjelmat ovat 32-bittisiä versioita, joten käytännössä tarvitset niiden pyörittämiseen Windows 95:en. Myös SuperVGA tasoinen kuvaruutu (800 x 600 pistettä) voisi olla eduksi.

Ohjelmat ovat pakattuja ZIP-tiedostoiksi, joten tarvitset niiden purkamiseen jonkun purkuohjelman. ZIP-tiedoston purkamisen jälkeen pitäisi valitusta hakemistosta löytyä SETUP.EXE-ohjelma, joka asentaa opetusohjelman kovalevylle haluttuun hakemistoon, sekä tekee Ohjelmavalikkoon uuden ohjelman.

Ohjelmista on tarjolla myös Rich Text Format (.rtf) tyyppinen ohjetiedosto.

Tarjolla ovat ohjelmia seuraaviin tarkoituksiin:


LINJALASKENTA

Ohjelmalla voidaan arvioida, kuinka paljon virhettä eläinten tiheys- ja runsausarvioihin sisältyy, ja estimoida virheen aiheuttamaa vaihtelua. Virheen suuruuden määrääminen otoksissa on ensiarvoisen tärkeää kaikessa ekologisessa työssä tulosten ja niiden sovellutusten kannalta. Erityisen käyttökelpoinen ohjelma on arvioitaessa kuinka suuria otoksia tarvitaan, että virheen merkitys tuloksiin jää vähäiseksi. Ohjelmaa voidaan soveltaa sekä populaatio- (yksi laji) tai yhteisötasolla (monta lajia). Esimerkkinä otantatyöstä käytetään linjalaskentaa, joka on lintujen runsauden arviointiin kehitetty menetelmä (Koskimies ym.). Ohjelman antamia tuloksia voidaan toki soveltaa muihinkin otanta-menetelmiin, joissa menetelmän tehokkuus on alle 100% eli kaikkia yksilöitä ei yhdellä otanta- tai laskentakerralla havaita tai saada pyydystettyä


DOWNLOAD

LINJALASKENTA.ZIP
LINJALASKENTA.RTF


SINK AND SOURCE

Ohjelma on yksilöiden habitaatinvalintaa simuloiva malli, jonka avulla voidaan arvioida maiseman rakenteen ja lajien välisten vuorovaikutusten merkitystä valintaa tekevän yksilön kelpoisuuteen ja sijoittumiseen toiseen lajiin nähden. Lähtökohta simulaatiossa on se, että yksilön kannalta maisema koostuu hyvistä (source) ja huonoista (sink) laikuista. Hyvillä laikulla keskimääräinen lisääntymistulos ylittää keskimääräisen kuolleisuuden ja huonoilla laikuilla se jää kuolleisuuden alapuolelle. Habitaatin valinnan kautta yksilö pyrkii löytämään mahdollisimman hyvän laikun lisääntymistä varten. Laikun laatuun vaikuttaa myös toisen, potentiaalisen kilpailijalajin läsnäolo


DOWNLOAD

SINKSOURCE.ZIP
SINK&SOURCE.RTF