Jouni Peltosen kotisivu

Tältä sivulta löydät opetukseeni Oulun yliopistossa liittyvää materiaalia.

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, kesän 2016 pienryhmämateriaali

 

Harjoitusesimerkit ja tehtävät

 

HARJOITUSKERTA_1.docx

HARJOITUSKERTA_2.docx

HARJOITUSKERTA_3_4.docx

HARJOITUSKERTA_5.docx

HARJOITUSKERTA_6.docx

 

HARJOITUSKERTA_1.pdf

HARJOITUSKERTA_2.pdf

HARJOITUSKERTA_3_4.pdf

HARJOITUSKERTA_5.pdf

HARJOITUSKERTA_6.pdf

HARJOITUSKERTA_7.pdf

 

Aineistot

 

Asennetietotilastopohja.sav

Asennetietotilasto.sav

opestressi.sav

opintomenestys.sav

valmistumisaikaperusjoukko.sav

seskoulu.sav

normaalisuus.sav

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi, kesä 2016

 

Kurssimoniste (suoritusohjeet ja tehtävät)

 

Opintomoniste (docx)

 

Opintomoniste (pdf)

 

Kalvot (pptx)

 

Kalvot (pdf)

 

 

Tilastolliset analyysimenetelmät –opintomoniste:

 

Osa 1

 

Osa 2

 

Osa 3

 

Tilastolliset analyysimenetelmät –kalvot (pptx)

 

Tilastolliset analyysimenetelmät –kalvot (pdf)

 

 

Tutkimuksen lähtökohdat –kurssin luentotallenteet:

 

https://connect.funet.fi/p2xmrm9ari3/

http://connectpro.oulu.fi/p56676512/

http://connectpro.oulu.fi/p85575135/

http://connectpro.oulu.fi/p71853763/

http://connectpro.oulu.fi/p40069584/

http://connectpro.oulu.fi/p85535131/

 

Tilastolliset analyysimenetelmät –kurssin luentotallenteet:

 

https://connect.funet.fi/p8cy1j8nf4s/

https://connect.funet.fi/p79lku82iuf/

https://connect.funet.fi/p16w2ybtk3m/

https://connect.funet.fi/p6gvxyehvwl/

https://connect.funet.fi/p9kjmyio17p/

 

 

KASOPE:n tohtorikoulutus: perus ja kertauskurssi kvantitatiiviseen tutkimukseen jatko-opiskelijoille (16t) ke 15.2. ke 15.3. 2006/ Jouni Peltonen

Kurssiin liittyvät monisteet

 Kurssin opintomoniste kokonaan

 

Kurssin opintomonisteen loppuosa (luku 5, monimuuttujamenetelmät)

 

Kirjallisuutta (opintomonisteessa lähteenä käytettyjä teoksia ja oheiskirjallisuutta)

Tutkimuksen lähtökohdat -metodikurssin opintomoniste ja kalvot

 

Koko moniste (n. 30 sivua)

 

Luennoilla esitettävät kalvot (PP1997-2003)

Kasvatustieteen ja psykologian aineopintojen/kandivaiheen tilastollisen analyysin kurssin opintomoniste

 

Osa 1

 

Osa 2

 

Osa 3

 

Kasvatustieteen ja psykologian syventävien opintojen/maisterivaiheen tutkimuskurssin opintomoniste

 

Osa 4

 

Osa 5

Osa 6

Kursseilla esitettyjä Powerpoint-dokumentteja

 

Otantasattuma

 

Piste- ja väliestimointi

 

t-testi

 

Khiin neliö –testi

 

Kurssien esimerkkiaineistot (pakattuna zip-tiedostona)

 

Esimerkkiaineistot

 

Syksyn 2008 esimerkkiaineistoja

 

Ryhmä 1&3:1  r1&3vp

 

Ryhmä 1&3:2