Jussi Ylikoski

SAEMIENGÏELESNE
УДМУРТ КЫЛЫН
AUF DEUTSCH
EESTI KEELES
SÁMEGIELLAJ
PÅ SVENSKA
SÄMIKIELÂN
IN ENGLISH
ПО-РУССКИ
SÁMEGILLII
SUOMEKSI
SÄÄMAS
עברית
العربية
हिन्दी
中文Dette er hjemmesiden til Jussi Ylikoski.

Jeg er en språkforsker og jobber fra juli 2017 som professor i samisk ved Giellagas-instituttet ved Universitetet i Uleåborg, Finland. Jeg er også professor II ved Samisk høgskole i Kautokeino.

Jeg er en fennougrist spesialisert i samiske språk, og har tidligere jobbet også ved universitetene i Åbo og Helsingfors, og senest ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

De siste årene har jeg forsket spesielt mye på samiske språk, mest nordsamisk. Jeg har også forsket på østersjøfinske språk – spesielt på mitt morsmål, finsk – samt på permiske og mariske språk, som også er uralske (finsk-ugriske) språk som snakkes i det nordlige Europa. Mine nåværende interesser omfatter funksjoner og opprinnelse til kasuser og preposisjoner i samiske, østersjøfinske og andre uralske språk, samt noen særegenheter av bøyings- og avledningsmorfologi i samiske og andre språk. Jeg har også vært redaktør for en del bøker og tidsskrifter.


Mine publikasjoner finnes her og min korte CV her.

Jeg har også skaffet meg et liv.


jussi.ylikoski(at)oulu.fi