Jussi Ylikoski

SAEMIENGÏELESNE
УДМУРТ КЫЛЫН
AUF DEUTSCH
EESTI KEELES
SÁMEGIELLAJ
PÅ SVENSKA
SÄMIKIELÂN
IN ENGLISH
ПО-РУССКИ
SÁMEGILLII
PÅ NORSK
SÄÄMAS
עברית
العربية
हिन्दी
中文Tämä on Jussi Ylikosken kotisivu.

Olen kielentutkija ja työskentelen vuodesta 2017 lähtien saamen kielen professorina Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa. Toimin myös vierailevana määräaikaisena professorina Saamelaisessa korkeakoulussa Koutokeinossa.

Taustaltani olen lähinnä saamelaiskieliin erikoistunut fennougristi ja oikeastaan myös fennisti, joka on aiemmin työskennellyt myös Turun ja Helsingin yliopistoissa sekä viimeksi UiT Norjan arktisessa yliopistossa Tromssassa.

Viime vuosina olen tutkinut erityisesti saamelaiskieliä – etenkin pohjoissaamea, mutta sen lisäksi varsinkin etelä- ja luulajansaamea. Olen myös tutkinut muun muassa itämerensuomalaisia ja permiläisiä kieliä sekä maria, jotka nekin ovat pohjoisessa Euroopassa puhuttavia uralilaisia (suomalais-ugrilaisia) kieliä. Tämänhetkisiä kiinnostukseni kohteita ovat erityisesti saamen, itämerensuomen ja muiden uralilaiskielten sijojen ja adpositioiden funktiot ja alkuperä sekä eräät saamen taivutuspäätteiden ja johdinten morfosyntaktiset erikoisuudet – ja näiden kielten kieliopit ylipäänsä.

Olen myös toimittanut jonkin verran kirjoja ja aikakauskirjoja; tällä hetkellä toimin Finnisch-Ugrische Forschungenin päätoimittajana.


Missio, visiot ja arvot

"Suomalaisista miehistä on lapitarta enin lempinyt rowasti A. Andelin wainaja, mutta ei wielä tänäkään päiwänä ole kukaan suomalainen kielimies kyhännyt lapin kieltä oppiwille suomalaisille apukeinoksi kelpaawaa lappalaista kielioppia, joka olisi kirjoitettu suomenkielen ja lapinkielen yhtäläisyyksiä huomauttamalla. Ja kuitenkin tällainen kielioppi antaisi aiwan uuden uran ja wauhdin lapin kielen tutkimiselle. Tällaisen kirjan awulla antautuisi moni kieliä rakastawa Suomen poika aiwan warmaan lapin kielen lakeja tutkimaan." — nimimerkki M. H., sanomalehti Savo 10.4.1890

"Sitä suoruutta, jolla olen vastustanut katsantokannastani eroavia mielipiteitä, älköön katsottako lähteneeksi muusta kuin asianharrastuksesta, siitä innosta, jolla kukin tahtoo oikeaksi katsomaansa asiaa puoltaa." — E. N. Setälä, 1890

"Minä olen kielierotomaani, aina kun kohtaan uuden kielen haluan päästä sen sisään, heti, minä olen merimies kielten merellä, heila joka satamassa, enkä minä ehdi tutustua mihinkään niistä kunnolla, paitsi ehkä suomenkieleen, se on minun kielivaimoni, odottaa kotona uskollisesti, hänet minä tunnen." — Pentti Saarikoski, 1982

Julkaisuni löytyvät täältä, lyhyt CV:ni täältä.

Olen hankkinut itselleni myös elämän.


jussi.ylikoski(at)oulu.fi