Oulun yliopisto - EtusivulleUniversity of Oulu in English

 

Home
Research
Members
Publications
Theses
Seminars
Courses
Instruments
NMR Research Group
Theses

 

| Ph.D. Theses | Ph.Lic. Theses | M.Sc. Theses |

 

Ph.Lic. Theses

 • Rahkamaa, Erkki
  Pyrrolin protonimagneettinen resonanssispektri (1969). (1H NMR spectrum of pyrrole)

 • Jokisaari, Jukka
  Eräiden oksetaanijohdannaisten PMR-spektrien analyysi (1970). (Analyses of the 1H NMR spectra of some oxetane derivatives)

 • Räisänen, Kauko
  N-fenyylipyrrolidonin ydinmagneettinen resonanssispektri (1973). (NMR spectrum of n-phenylpyrrolidone)

 • Kuonanoja, Juha
  Nelirengasmoleyylien rengasvärähtely ja rakennemääritys NMR-menetelmällä (1981). (Ring-puckering vibration and structure of some four-membered ring molecules as studied by NMR)

 • Lounila, Juhani
  Spin-spin-kytkentävakioiden ja kemiallisten siirtymien anisotropioiden määrittäminen nestekideliuottimilla orientoitujen molekyylien NMR-spektrien avulla (1981). (Determination of the anisotropy of spin-spin couplings and chemical shifts applying NMR spectroscopy of molecules oriented by liquid crystal solvents)

 • Väänänen, Taito
  Rα-rakenteen ja spin-spin-kytkentävakion anisotropian määritys nestekiteillä orientoitujen molekyylien NMR-spektroskopian avulla (1982). (Determination of rα-structure and spin-spin coupling anisotropy applying NMR spectroscopy of molecules oriented by liquid crystals)

 • Suominen, Viljo
  NMR-kuvaus monipistemenetelmää käyttäen: Teoria ja kuvauslaitteisto (1983). (NMR imaging: Theory and imaging system)

 • Hiltunen, Yrjö
  Nestekiteillä orientoitujen molekyylien NMR-spektroskopia: geometrian ja elektronirakenteeseen liittyvien parametrein riippuvuus liuottimesta (1985). (NMR spectroscopy of molecules oriented by liquid crystals: dependence of geometry and electronic structure parameters upon solvent)

 • Koivula, Antero
  Protonien ydinmagneettinen relaksaatio kudos- ja verinäytteissä (1985). (Proton NMR relaxation in tissue and blood samples)

 • Ala-Korpela, Mika
  Viivanmuotosovitusmenetelmä ihmisen veriplasman 1H NMR-spektrien analysoinnissa (1990). (Method for line shape analysis in the 1H NMR spectra of human blood plasma)

 • Korhonen, Ari
  1H NMR-spektroskopia lipoproteiinien kvantitoinnissa ja LDL-partikkelien hapettumisen tutkimuksessa (1994). (1H NMR spectrosocpy in the quantification of lipoproteins and oxidation of LDL particles)

 • Pulkkinen, Olavi
  Jalokaasujen NMR-spektroskopia nestekiteiden ja polymeerien tutkimuksessa (1994). (Noble gas NMR in studies of liquid crystals and polymers)

 • Keisala, Jyrki
  NMR-datan matemaattien analysointi (1996). (Mathematical analysis of NMR data)

 • Oikarinen, Kari
  Isotrooppisiin nesteisiin liuotettujen Xe-kaasun ja XeF2:n NMR-relaksaatiosta (1996). (NMR relaxation of Xe gas and XeF2 dissolved in isotropic liquids)

 • Kaski, Jaakko
  Eräiden pienten orgaanisten molekyylien NMR-parametrien tutkimus (1999). (NMR study of some small organic molecules)

 • Koskela, Tuomas
  Zeoliittien ja molekyyliseulojen rakennetutkimus jalokaasujen ja metaanikaasun NMR-spektroskopian avulla (1997). (Application of NMR spectroscopy to the determination of structures of zeolites and molecular sieves)

 • Pulkkinen, Anja
  Nestekiteisiin ja isotrooppisiin nesteisiin liuotettujen molekyylien ominaisuuksien tutkiminen käyttäen NMR-spektroskopiaa (1997). (NMR investigation of the properties of molecules dissolved in liquid crystals)

 • Ruohonen, Jyrki
  Termotrooppisten nestekiteiden tutkimuksia käyttäen 129Xe NMR-spektroskopiaa sekä hyperpolaroidun ksenonin tuottaminen (2002). (Studies of thermotropic liquid crystals using 129Xe NMR spectroscopy and production of hyperpolarized Xenon)

 • Saunavaara, Jani
  Nestekidetutkimuksia SF6- ja 129Xe-kaasun NMR-spektroskopian avulla sekä hyperpolaroidun ksenonkaasun tuottaminen (2007). (Studies of liquid crystals by NMR spectroscopy of SF6 and 129Xe gases and the production of hyperpolarized xenon)

 • Ahola, Susanna
  Dynamic NMR microscopy in inhomogeneous RF fields: Application to microfluidics and a multiecho sequence to map flow (2009).

 

[University of Oulu] > [Faculty of Sciences] > [Dept. of Physics] >  

  Page up!