Advanced Problem Solving, 1–6 op

Tällä kurssilla tarkastellaan matemaattisia ongelmia laajalta alueelta: mukaan mahtuu kombinatoriikkaa, algebraa, polynomeja, lineaari algebraa, matriisilaskua, perusanalyysiä, epäyhtälöitä ja funktionaaliyhtälöitä. Tarkoitus ei ole syventyä uuteen teoriaan, vaan harjoitella ongelmanratkaisutaitoja ratkaisemalla elementaarisia, mutta vaikeita, tehtäviä. Esimerkki helpomman puoleisesta tehtävästä on seuraava
"Olkoon A ja B n-kertaa-n matriiseja joille AB = A + B. Osoita, että AB = BA." Tärkein osa kurssia on kuitenkin pienryhmätyöskentely: ryhmien on tarkoitus kokoontua viikoilla 13–17 pohtimaan yhdessä tehtäviä. Kurssi suoritetaan ratkaisemalla harjoitustehtäviä, opintopistemäärä riippuu ratkaistujen tehtävien määrästä. Kurssi kelpaa aine- tai syventäviin opintoihin valinnaisena kurssina.

Suositeltavat esitiedot ovat kurssit Analyysi I ja Lineaari algebra I/II.

Tästä löytyy luentomoniste.