Kurssin pääasiallinen kirjallinen materiaali on luentomoniste. Käytössä on uusi versio, jota päivitetään kurssin kuluessa.

Oheislukemistona voi käyttää jotain sopivaa kirjaa. Tänne ilmestynee lista.